< sekcia SEKCIA: Zdravie

Počet postelí v nemocniciach by sa mal v budúcnosti výrazne znížiť

Ilustračné foto Foto: TASR

Slovensko má v súčasnosti v nemocniciach na počet pacientov väčší počet lôžok, než je priemer krajín OECD.

Bratislava 27. októbra (TASR) - V slovenských nemocniciach by v budúcnosti malo byť oveľa menej nemocničných lôžok ako v súčasnosti. Počíta s tým nový strategický rámec pre zdravotníctvo, ktorý pripravuje Ministerstvo zdravotníctvo (MZ) SR. Kým teraz je v nemocniciach okolo 34.000 lôžok, za optimum pre rok 2030 stanovilo ministerstvo cieľ necelých 19.000 postelí.

Podľa riaditeľa Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Ivana Poprockého by sa v budúcnosti mali nemocnice venovať hlavne akútnym pacientom. Zároveň s tým sa má posilniť postavenie primárneho sektora zdravotnej starostlivosti. To by malo viesť k zníženiu počtu pacientov, ktorí nakoniec skončia v nemocnici alebo tam prídu bez potrebnej diagnostiky.

Slovensko má v súčasnosti v nemocniciach na počet pacientov väčší počet lôžok, než je priemer krajín OECD. Pokiaľ by SR bola na jeho úrovni, mala by teraz asi 27.000 postelí. Zo spomínaného počtu je vyše 25.000 lôžok v súčasnosti akútnych, nevyužitých je podľa údajov ministerstva asi tretina. Do budúcna sa počíta s tým, že postelí bude menej, ale ich využitie bude vyššie. V roku 2030 by podľa stratégie malo byť okolo 13.500 akútnych lôžok, ich kapacity by sa mali využívať na 85 percent.

Cieľ ohľadne nemocničných lôžok považuje Poprocký za mimoriadne ambiciózny, na jeho dosiahnutie majú byť potrebné nemocnice novej generácie. Prvou z nich by mohla byť plánovaná nová bratislavská nemocnica.

"Nemocnica tým, že to je najdrahšia infraštruktúra, aká existuje v zdravotníctve, by mala slúžiť iba pre akútnych pacientov. Cieľom je dostať ich čo najskôr do iného typu zariadení, ktoré sú lacnejšie na prevádzku," povedal pre TASR. Napríklad pacient po operácii bedrového kĺbu by tak následne neležal v nemocnici, ale smeroval by do rehabilitačného centra. To by mohlo byť aj súčasťou nemocnice.

Súčasné nemocnice však podľa Poprockého nie sú stavané na takú výkonnosť, aby si vystačili s navrhovaným nižším počtom postelí. Priznáva, že znižovanie počtu lôžok bude komplikované. Ozrejmil, že cieľom však je, aby v budúcnosti neboli v nemocniciach pomiešané akútne, chronické a rehabilitačné lôžka. "Chceme, aby tam boli akútne a rehabilitačné," skonštatoval s tým, že chronické lôžka nepovažuje za súčasť akútnej starostlivosti v nemocniciach. Starostlivosť o dlhodobo chorých pacientov by sa tak mala riešiť mimo nemocníc.