< sekcia SEKCIA: Zdravie

Výbor odobril zákaz určovať ceny poistiek na základe pohlavia

Ilustračné foto Foto: TASR/Oliver Ondráš

V návrhu novely zákona sa upravuje aj negatívne vymedzenie diskriminácie v súvislosti s dočasnými vyrovnávacími opatreniami.

Bratislava 22. januára (TASR) - Ceny poistiek sa od marca 2013 už nemajú vypočítavať podľa toho, či je poistencom muž alebo žena. Z návrhu zákona o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou, ktorý dnes odobril parlamentný ľudskoprávny výbor, má vypadnúť odsek o použití rozdielov pri stanovení výšky poistného a poistného plnenia založených na odlišnosti pohlaví. Právna norma je reakciou na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, podľa ktorého už poisťovne nebudú môcť posudzovať bonitu klientov podľa pohlavia.

Podľa rozsudku Súdneho dvora EÚ predstavujú rôzne výšky poistného pre mužov a ženy diskrimináciu. Vo svojom rozsudku z 1. marca 2011 dal Súdny dvor poistiteľom lehotu do 21. decembra 2012 na zosúladenie so zásadou rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami. Nové pravidlá sa budú týkať výšky poistného a poistného plnenia.

Minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru-SD) pôvodne navrhoval, aby sa materiál prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Urýchlené implementovanie rozhodnutia Európskeho súdneho dvora v materiáli odôvodnil tým, že štátu hrozia značné hospodárske škody, v dôsledku ktorých môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd. "Vyhodnotili sme, že za tú dobu, o ktorú sme to posunuli a zaradili do riadneho legislatívneho procesu, nemôžu nastať riziká, ktoré boli identifikované," povedal minister. Dodal, že na implementovanie rozhodnutia súdu je stále dosť času na to, aby Slovensku nehrozili žiadne sankcie.

V návrhu novely zákona sa upravuje aj negatívne vymedzenie diskriminácie v súvislosti s dočasnými vyrovnávacími opatreniami. V tejto spojitosti sa rozširuje možnosť ich prijatia pre všetky subjekty verejnej správy a poskytuje sa táto možnosť aj iným právnickým osobám. Upravuje sa aj znenie definície nepriamej diskriminácie. Platné znenie definície totiž vyžaduje, aby predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax bez ohľadu na vznik ujmy skutočne znevýhodňovalo určitú osobu alebo skupinu osôb, to znamená, že nepokrýva také opatrenia, ktoré by istých ľudí potenciálne mohli znevýhodniť.