Quantcast
< sekcia SEKCIA: Zdravie

Prezidentka odobrila novelu, ktorá uľahčí vstup zdravotníkov z cudziny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Novelou sa zjednoduší uznávanie dokladov o špecializáciách zdravotníkov a zníži sa administratívna záťaž žiadateľov.

Bratislava 8. marca (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Odobrila tak uľahčenie vstupu zdravotníckych pracovníkov z cudziny a urýchlenie ich uplatnenia v slovenskom zdravotníctve. Zároveň dala zelenú aj zmene názvu zdravotníckych asistentov. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Novelou sa upravia podmienky overovania ovládania štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania. Umožní sa aj skrátiť lehoty uznávania dokladov o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov vydaných vzdelávacími inštitúciami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie alebo tretích štátov.

Zjednoduší sa uznávanie dokladov o špecializáciách zdravotníkov a zníži sa administratívna záťaž žiadateľov. "Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zjednodušenie prístupu k výkonu niektorých zdravotníckych povolaní, a to zrušením podmienky preukazovať odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností u zdravotníckych povolaní psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik, získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve," uviedol rezort zdravotníctva.

Spresnia sa podmienky akreditácie študijných programov a povinností vzdelávacích inštitúcií, ktoré získali akreditáciu na uskutočňovanie študijných programov ďalšieho vzdelávania. Upravia sa niektoré ustanovenia týkajúce sa rezidentského štúdia. Predĺži sa možnosť výkonu dočasnej odbornej stáže, a to aj na obdobie po ukončení krízovej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.

Študenti všeobecného lekárstva sa budú môcť zapojiť do poskytovania zdravotnej starostlivosti už po absolvovaní šiestich semestrov. Medici vypomáhajú v nemocniciach aj počas súčasnej vlny omikronu, ide o študentov štvrtého a piateho ročníka.

Ilustračná snímka.
Foto: TASR/AP


Zdravotnícki asistenti sa premenujú na praktickú sestru – asistent. Odbor sa študuje na strednej zdravotníckej škole. Zdravotnícky pracovník praktická sestra – asistent má byť podľa rezortu súčasťou multidisciplinárneho tímu a spoločne so sestrami zodpovednými za všeobecnú starostlivosť, sestrami špecialistkami a sanitármi má participovať na poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti pacientom a tiež na zvyšovaní a udržiavaní ich kvality života.

Po novom budú mať pediatri povinnosť oznamovať Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) údaje o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti novorodencovi na účely poskytovania týchto údajov pre posudzovanie na nárok na príspevok pri narodení dieťaťa. Výška sankcií za nedodržanie povinnosti bude do 663 eur, ukladať ich bude oprávnený samosprávny kraj.

Rozšíri sa i povinnosť zdravotnej poisťovne poskytovať elektronicky NCZI a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) informáciu o uzavretí dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti oprávnenej osobe so všeobecným lekárom, ale aj s lekárom so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo.