< sekcia SEKCIA: Zdravie

Komerčná produkcia modelu EpiOcular v Európe

Foto: MatTek

Spoločnosť MatTek In Vitro Life Science Laboratories (IVLSL) sídliaca v Bratislave začne od 1. júla 2013 komerčne produkovať in vitro rekonštituovaný rohovkový model EpiOcular.

Ashland 2. júla (OTS) - Spoločnosť MatTek Corporation so sídlom v Ashlande, MA, (USA) včera oznámila, že jej dcérska spoločnosť MatTek In Vitro Life Science Laboratories (IVLSL) sídliaca v Bratislave začne od 1. júla 2013 komerčne produkovať in vitro rekonštituovaný rohovkový model EpiOcular.

Tkanivový model EpiOcular je produkovaný v systéme Správnej Výrobnej Praxe (GMP). GMP audit vykonaný materskou spoločnosťou MatTek Corporation potvrdil, že tkanivá vyrábané pre európsky trh v Bratislave spĺňajú tie isté parametre kvality ako produkty dovážané z USA.

Produkcia tkanív EpiOcular v Európe so sebou prinesie nielen lepšiu dostupnosť tkanív zákazníkom z EU, ale umožní im aj ľahšie splnenie podmienok na testovanie metódami bez použitia pokusných zvierat, ktoré je vyžadované 7. doplnkom kozmetickej direktívy a novým nariadením ohľadne chemických látok - REACH.
"Rekonštituovaný očný model EpiOcular je vhodný pre hodnotenie dráždivého potenciálu chemických látok a finálnych prípravkov vrátane kozmetiky,” povedala Dr. Helena Kandárová, riaditeľka MatTek IVLSL. “Navyše, test očnej dráždivosti s modelom EpiOcular – EpiOcular EIT - je pred-validovaný organizáciou COLIPA (v súčasnosti Cosmetics Europe). Momentálne sa táto metóda nachádza v poslednej fáze medzinárodného validačného procesu riadeného Európskym Validačným Centrom pre Alternatívne Metódy (ECVAM) a Cosmetics Europe.

MatTek IVLSL už od roku 2012 na Slovensku komerčne produkuje rekonštituovaný model ľudskej pokožky EpiDerm a preto majú európski zákazníci MatTek-u možnosť získavať tento model rýchlejšie, lacnejšie a bez zdĺhavého colného procesu.

Teší nás, že sme schopní prostredníctvom našej modernej dcérskej spoločnosti v Bratislave poskytnúť našim európskym zákazníkom a výskumným partnerom lepší servis,” povedal Mitch Klausner, prezident a CEO MatTek Corporation a dodal: “Zlepšenie dostupnosti modelov EpiOcular a EpiDerm na európskom trhu prostredníctvom MatTek IVLSL napomôže spoločnostiam, ktoré sú nútené testovať očnú a dermálnu dráždivosť svojich produktov, k eliminácii testov na zvieratách. ”

O spoločnosti MatTek:
MatTek Corporation je najväčším nezávislým svetovým producentom in vitro rekonštituovaných ľudských epidermálnych a epiteliálnych tkanív. Spoločnosť MatTek, majúca viac ako 20 rokov verejne dostupnú databázu kontroly kvality, a ktorej produkty sú citované vo viac ako 700 technických referenciách podčiarkujúcich misiu spoločnosti produkovať tkanivá s excelentnou dlhodobou reprodukovateľnosťou, poskytuje širokej vedeckej a priemyselnej obci tkanivové modely. Tieto modely je možné využívať pre hodnotenie rizík a bezpečnosti výrobkov, testovanie kozmetiky a farmaceutík, ako aj chemických a biotechnologických produktov in vitro metódami, ktoré nahrádzajú testy na zvieratách.

Kontaktné Informácie:
Dr. Helena Kandárová
Executive Director
MatTek In Vitro Life Science Laboratories
Mlynské Nivy 73 821 05 Bratislava
E: hkandarova@mattek.com
T: +421-2-3260-7401
F: +421-2-3260-7404
W: www.mattek.com