Quantcast
< sekcia SEKCIA: Zdravie

Rada Európy prijala dohovor zakazujúci obchodovanie s orgánmi

Ilustračné foto Foto: TASR

Dohovor, vďaka svojej celosvetovej pôsobnosti, bude prístupný na podpis zo strany členských i nečlenských štátov Rady Európy.

Brusel/Štrasburg 9. júla (TASR) - Výbor ministrov Rady Európy (RE) prijal dnes medzinárodný dohovor, ktorý označil za trestný čin obchodovanie s ľudskými orgánmi určenými na transplantácie.

Prijatie dohovoru má za cieľ vyššiu ochranu obetí tohto ilegálneho obchodu a uľahčiť spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni s cieľom účinnejšie stíhať zodpovedné osoby.

Dohovor vyzýva vlády členských štátov Rady Európy, aby do svojej legislatívy zaviedli ako trestný čin nezákonné odoberanie ľudských orgánov od živých alebo od mŕtvych darcov.

Pod nezákonným odoberaním sa podľa RE rozumie odobratie telesných orgánov bez dobrovoľného alebo špecificky ustanoveného súhlasu zo strany živého alebo mŕtveho darcu. V prípade mŕtveho darcu odoberanie orgánov sa nemôže uskutočniť bez autorizácie platnej podľa vnútroštátneho práva.

Za nezákonné odoberanie orgánov sa považujú aj prípady, keď žijúci darca alebo tretia strana, dostanú finančnú odmenu za darované orgány. Rovnako to platí aj pre orgány od mŕtvych darcov, keď tretia strana dostane za ne finančný zisk.

Dohovor zároveň obsahuje aj opatrenia na ochranu a odškodnenie pre obete, ako aj preventívne kroky na zabezpečenie transparentnosti a rovnakého prístupu k službám pri transplantáciách orgánov.

Dohovor, vďaka svojej celosvetovej pôsobnosti, bude prístupný na podpis zo strany členských i nečlenských štátov Rady Európy.