< sekcia SEKCIA: Zdravie

Rehabilitační lekári a fyzioterapeuti si vymieňajú skúsenosti

Počas dvoch dní si v rámci jednotlivých blokov vypočujú 18 prednášok popredných slovenských a českých odborníkov.

Bojnice 7. júna (TASR) – Rehabilitácia v kardiológii a pneumológii a liečebná rehabilitácia pacientov po amputácii končatín, sú hlavné témy v programe XXII. zjazdu členov Spoločnosti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitáciie (SFBLR) Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), ktorý sa dnes začal v Bojniciach.

Zúčastňuje sa na ňom viac než 300 rehabilitačných lekárov a fyzioterapeutov z celého Slovenska a hostia z Českej republiky. Počas dvoch dní si v rámci jednotlivých blokov vypočujú 18 prednášok popredných slovenských a českých odborníkov.

Výmena skúseností, je pre zdravotníkov v tomto odbore veľmi dôležitá, konštatoval prezident SFBLR Emanuel Lorenz. Prax ale aj výskum prichádza priebežne s mnohým novinkami v prospech pacientov, preto stretnutia tohto druhu sú podľa neho veľmi dôležité. Organizujú ich každý rok, za posledné obdobie opakovane, v Bojniciach.

Značný záujem účastníkov zjazdu vyvolala prednáška Leoša Navrátila, profesora na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva ČUT v Prahe, ktorý prezentoval skúsenosti s využívaním lasera pri rehabilitácii. Uviedol, že tieto metódy začali lekári už využívať v bývalom Československu, asi v polovici 90-tych rokov, medzi prvými v Európe. V súčasti je to už celosvetový trend, konštatoval Navrátil. Laser dokáže v organizme pacienta vzbudiť viaceré biochemické reakcie, čo má za následok napríklad zmiernenie bolesti, zápalov, stimuláciu tkaniva a pod.

Lekár Ján Hrdý, pôsobiaci v rehabilitačnom centre v Piešťanoch informoval o výsledkoch využívania špeciálnych oblekov, ktoré vyvinuli v Rusku pre kozmonautov. Pozitívne skúsenosti jeho kolektívu fyzioterapeutov s nimi dosahuje mimoriadne priaznivé výsledky pri pohybovej terapii v liečbe porúch centrálneho nervového systému, detskej mozgovej obrne a iných. Táto metóda je nová, nie je ešte plne uznávaná. Ukazuje sa však, že je to nová nádej pre pacientov so spomínanými ochoreniami.

Členovia zjazdu poukázali aj na pretrvávajúce problémy s finančným oceňovaním fyzioterapeutických výkonov zdravotnými poisťovňami, ktoré nie je primerané. Napríklad už desať či 12 rokov poisťovne nezvýšili platby za jeden bod výkonov, ale náklady lekárov a fizioterapeutov neustále stúpajú. Je však známe, že liečebná telesná výchova patrí medzi najúčinnejšie metódy terapie, v porovnaní s liekmi, masážami, ale aj elektroliečbou, konštatoval prezident spoločnosti. Súčasťou podujatia je aj prezentácia najnovších pomôcok pre zdravotne postihnutých, nové druhy protéz, rehabilitačných pomôcok a kúpeľných zariadení od výrobcov z celej Európy.