< sekcia SEKCIA: Zdravie

Nemocnice v Žiari, Banskej Štiavnici a R. Sobote majú nového riaditeľa

Ilustračné foto Foto: TASR

Personálne zmeny súvisia s prechodom zariadení pod sieť Svet zdravia, a. s.

Žiar nad Hronom 1. apríla (TASR) - Nemocnice v Žiar nad Hronom, Banskej Štiavnici a Rimavskej Sobote majú nového riaditeľa Ivana Mokrého. Personálne zmeny súvisia s prechodom zariadení pod sieť Svet zdravia, a. s.

"Svet zdravia získal 100-% vlastnícky podiel v súkromnej spoločnosti Nemocnice a polikliniky, a. s. Túto transakciu definitívne potvrdil aj Protimonopolný úrad SR. Spoločnosť Svet zdravia patrí do skupiny Penta Investments," informoval hovorca spoločnosti Svet zdravia Tomáš Kráľ.

Svet zdravia v súčasnosti spravuje deväť nemocníc v Košickom, Prešovskom a Trenčianskom samosprávnom kraji a je najväčšou sieťou ústavných zdravotníckych zariadení na Slovensku. Spolu zamestnáva 4624 pracovníkov. Zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v spádovej oblasti pre viac ako 770.000 obyvateľov.

V roku 2013 spoločnosť dosiahla obrat 94 miliónov eur. Plánované investície v roku 2014 do ďalšej modernizácie nemocničných budov, rekonštrukcie operačných sál a oddelení, ako aj na nákup prístrojového vybavenia a IT dosiahnu sumu takmer 6 miliónov eur.

Tri nové nemocnice poskytujú zdravotnú starostlivosť v spádovej oblasti pre viac ako 160.000 obyvateľov. V roku 2013 dosiahli tržby na úrovni 25,4 milióna eur a zamestnávajú 1074 pracovníkov.

Okrem postupnej integrácie nových nemocníc do súčasnej siete a využitia synergie predovšetkým v oblasti nemedicínskych činností sa neplánujú opatrenia, ktoré by mali významný vplyv na zamestnanosť nových alebo súčasných zariadení v skupine.

„Chceme poskytovať rovnaký štandard zdravotnej starostlivosti v každej z našich nemocníc. V prípade investícií predpokladáme, že ich objem bude podobný ako pri terajších nemocniciach Sveta zdravia,” doplnil generálny riaditeľ a. s. Svet zdravia Ľuboš Lopatka.