\r\n
\r\nLekárska komora okrem toho žiada napríklad zavedenie nového spôsobu odmeňovania nemocníc v podobe DRG systému najneskôr od roku 2014 a nastavenie jasných pravidiel financovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Podľa Kollára treba tiež otvoriť verejnú diskusiu k možnosti nepovinného zdravotného poistenia, ktoré vníma ako významný nástroj na zabezpečenie udržateľného financovania zdravotníctva. \"Ministerstvo zdravotníctva momentálne nerieši túto otázku,\" reagovala pre TASR jeho hovorkyňa Zuzana Čižmáriková.
\r\n
\r\nNa margo prípadného stretnutia s komorou poznamenala, že ministerstvo v súčasnosti nevidí dôvod na stretnutie, ani ich o stretnutie nikto nežiadal. Poukázala na to, že pokiaľ sa chce komora vyjadriť k téme jednej zdravotnej poisťovne, bude mať na to priestor tak ako každý iný v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
\r\n
\r\nVláda SR koncom júla odsúhlasila zámer zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia namiesto pluralitného, teda vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne. Premiér Fico chce, aby vznikla v roku 2014.\n","htmlArray":["
Bratislava 7. augusta (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK) dnes oficiálne podporila prechod na unitárny systém zdravotného poistenia, teda vznik jednej zdravotnej poisťovne. Ako dnes informoval šéf komory Marian Kollár, lekári by chceli o tejto téme hovoriť aj s predsedom vlády SR Robertom Ficom, situáciu označujú za bezodkladnú.
\r\n
\r\nPremiérova hovorkyňa Beatrice Hudáková však odkázala, že partnerom Úradu vlády (ÚV) SR na rokovanie o tejto téme je ministerstvo zdravotníctva. ÚV SR tiež v reakcii pre TASR vyjadril počudovanie nad tým, prečo lekári neoslovili v tejto veci šéfku rezortu Zuzanu Zvolenskú.
\r\n
\r\n\"Systém povinného verejného zdravotného poistenia neplní legitímne očakávania občanov,\" vyhlásil Kollár s tým, že je neefektívny. Systém financovania zdravotnej starostlivosti nie je podľa jeho slov objektívny, transparentný a spravodlivý voči pacientom a zdravotníkom. \"SLK preto podporuje zavedenie systému jednej zdravotnej poisťovne,\" doplnil.
\r\n
\r\nKomora tvrdí, že pre realizáciu zámeru jednej poisťovne treba ešte pred jej vznikom prijať pravidlá, ktoré zabezpečia transparentnosť a zabránia mocensko-politickým praktikám. Navrhuje preto definovať jednu poisťovne ako akciovú spoločnosť verejnoprospešného charakteru s príslušnými dozornými orgánmi. \"SLK je presvedčená, že uvedené názory nie sú len v záujme lekárskej obce, ale aj v záujme občanov SR,\" uzavrel Kollár.
\r\n
\r\n
Tu bude player

\r\n
\r\nLekárska komora okrem toho žiada napríklad zavedenie nového spôsobu odmeňovania nemocníc v podobe DRG systému najneskôr od roku 2014 a nastavenie jasných pravidiel financovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Podľa Kollára treba tiež otvoriť verejnú diskusiu k možnosti nepovinného zdravotného poistenia, ktoré vníma ako významný nástroj na zabezpečenie udržateľného financovania zdravotníctva. \"Ministerstvo zdravotníctva momentálne nerieši túto otázku,\" reagovala pre TASR jeho hovorkyňa Zuzana Čižmáriková.
\r\n
\r\nNa margo prípadného stretnutia s komorou poznamenala, že ministerstvo v súčasnosti nevidí dôvod na stretnutie, ani ich o stretnutie nikto nežiadal. Poukázala na to, že pokiaľ sa chce komora vyjadriť k téme jednej zdravotnej poisťovne, bude mať na to priestor tak ako každý iný v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
\r\n
\r\nVláda SR koncom júla odsúhlasila zámer zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia namiesto pluralitného, teda vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne. Premiér Fico chce, aby vznikla v roku 2014.
\n"],"articleBody":"Bratislava 7. augusta (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK) dnes oficiálne podporila prechod na unitárny systém zdravotného poistenia, teda vznik jednej zdravotnej poisťovne. Ako dnes informoval šéf komory Marian Kollár, lekári by chceli o tejto téme hovoriť aj s predsedom vlády SR Robertom Ficom, situáciu označujú za bezodkladnú.\r\n\r\nPremiérova hovorkyňa Beatrice Hudáková však odkázala, že partnerom Úradu vlády (ÚV) SR na rokovanie o tejto téme je ministerstvo zdravotníctva. ÚV SR tiež v reakcii pre TASR vyjadril počudovanie nad tým, prečo lekári neoslovili v tejto veci šéfku rezortu Zuzanu Zvolenskú.\r\n\r\n\"Systém povinného verejného zdravotného poistenia neplní legitímne očakávania občanov,\" vyhlásil Kollár s tým, že je neefektívny. Systém financovania zdravotnej starostlivosti nie je podľa jeho slov objektívny, transparentný a spravodlivý voči pacientom a zdravotníkom. \"SLK preto podporuje zavedenie systému jednej zdravotnej poisťovne,\" doplnil.\r\n\r\nKomora tvrdí, že pre realizáciu zámeru jednej poisťovne treba ešte pred jej vznikom prijať pravidlá, ktoré zabezpečia transparentnosť a zabránia mocensko-politickým praktikám. Navrhuje preto definovať jednu poisťovne ako akciovú spoločnosť verejnoprospešného charakteru s príslušnými dozornými orgánmi. \"SLK je presvedčená, že uvedené názory nie sú len v záujme lekárskej obce, ale aj v záujme občanov SR,\" uzavrel Kollár.\r\n\r\nTu bude playervar so205 = new SWFObject(\"http://vps.exwex.com/fileadmin/player-teraz.swf\", \"Video\", \"640\", \"414\", \"9.0.45\", \"0\", \"0\", \"#ffffff\");so205.addParam(\"flashVars\", \"showLogo=false&videoPath=http%3A%2F%2Fmedia.monogram.sk%2Fmedia%2Ffile%3F&basePath=http%3A%2F%2Fmedia.monogram.sk%2Fmedia%2Ffile%3F&v=ac%3Dtasr-vps%26fid%3D20120807%2F20120707-152816-573238-hi.flv&i=http%3A%2F%2Fmedia.monogram.sk%2Fmedia%2Ffile%3Fac%3Dtasr-vps%26fid%3Dac%3Dtasr-vps%26fid%3D20120807%2F20120707-152816-573238-uhi.jpg\");so205.addParam(\"allowFullScreen\", \"true\");so205.addParam(\"wmode\", \"window\");so205.write(\"tasrVideo383769\");\r\n\r\nLekárska komora okrem toho žiada napríklad zavedenie nového spôsobu odmeňovania nemocníc v podobe DRG systému najneskôr od roku 2014 a nastavenie jasných pravidiel financovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Podľa Kollára treba tiež otvoriť verejnú diskusiu k možnosti nepovinného zdravotného poistenia, ktoré vníma ako významný nástroj na zabezpečenie udržateľného financovania zdravotníctva. \"Ministerstvo zdravotníctva momentálne nerieši túto otázku,\" reagovala pre TASR jeho hovorkyňa Zuzana Čižmáriková.\r\n\r\nNa margo prípadného stretnutia s komorou poznamenala, že ministerstvo v súčasnosti nevidí dôvod na stretnutie, ani ich o stretnutie nikto nežiadal. Poukázala na to, že pokiaľ sa chce komora vyjadriť k téme jednej zdravotnej poisťovne, bude mať na to priestor tak ako každý iný v rámci medzirezortného pripomienkového konania.\r\n\r\nVláda SR koncom júla odsúhlasila zámer zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia namiesto pluralitného, teda vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne. Premiér Fico chce, aby vznikla v roku 2014.","httpStatus":200}},"selectedPage":"https://www.teraz.sk/api_rest.php?module=RestApi&method=article&articleId=18314§ion=zdravie&kind=clanok","wagonByUrl":{},"requirements":{"ids":[],"entities":{}},"wagonsConfig":[],"wagonHeight":{"ids":[],"entities":{}}}
< sekcia SEKCIA: Zdravie

Slovenská lekárska komora chce s Ficom hovoriť o jednej poisťovni

Na snímke prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár Foto: TASR/Michal Svítok

Partnerom Úradu vlády (ÚV) SR na rokovanie o tejto téme je ministerstvo zdravotníctva. ÚV SR preto vyjadril počudovanie nad tým, prečo lekári neoslovili v tejto veci šéfku rezortu Zuzanu Zvolenskú.

Bratislava 7. augusta (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK) dnes oficiálne podporila prechod na unitárny systém zdravotného poistenia, teda vznik jednej zdravotnej poisťovne. Ako dnes informoval šéf komory Marian Kollár, lekári by chceli o tejto téme hovoriť aj s predsedom vlády SR Robertom Ficom, situáciu označujú za bezodkladnú.

Premiérova hovorkyňa Beatrice Hudáková však odkázala, že partnerom Úradu vlády (ÚV) SR na rokovanie o tejto téme je ministerstvo zdravotníctva. ÚV SR tiež v reakcii pre TASR vyjadril počudovanie nad tým, prečo lekári neoslovili v tejto veci šéfku rezortu Zuzanu Zvolenskú.

"Systém povinného verejného zdravotného poistenia neplní legitímne očakávania občanov," vyhlásil Kollár s tým, že je neefektívny. Systém financovania zdravotnej starostlivosti nie je podľa jeho slov objektívny, transparentný a spravodlivý voči pacientom a zdravotníkom. "SLK preto podporuje zavedenie systému jednej zdravotnej poisťovne," doplnil.

Komora tvrdí, že pre realizáciu zámeru jednej poisťovne treba ešte pred jej vznikom prijať pravidlá, ktoré zabezpečia transparentnosť a zabránia mocensko-politickým praktikám. Navrhuje preto definovať jednu poisťovne ako akciovú spoločnosť verejnoprospešného charakteru s príslušnými dozornými orgánmi. "SLK je presvedčená, že uvedené názory nie sú len v záujme lekárskej obce, ale aj v záujme občanov SR," uzavrel Kollár.

Tu bude player


Lekárska komora okrem toho žiada napríklad zavedenie nového spôsobu odmeňovania nemocníc v podobe DRG systému najneskôr od roku 2014 a nastavenie jasných pravidiel financovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Podľa Kollára treba tiež otvoriť verejnú diskusiu k možnosti nepovinného zdravotného poistenia, ktoré vníma ako významný nástroj na zabezpečenie udržateľného financovania zdravotníctva. "Ministerstvo zdravotníctva momentálne nerieši túto otázku," reagovala pre TASR jeho hovorkyňa Zuzana Čižmáriková.

Na margo prípadného stretnutia s komorou poznamenala, že ministerstvo v súčasnosti nevidí dôvod na stretnutie, ani ich o stretnutie nikto nežiadal. Poukázala na to, že pokiaľ sa chce komora vyjadriť k téme jednej zdravotnej poisťovne, bude mať na to priestor tak ako každý iný v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Vláda SR koncom júla odsúhlasila zámer zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia namiesto pluralitného, teda vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne. Premiér Fico chce, aby vznikla v roku 2014.