< sekcia SEKCIA: Zdravie

SNSĽP: Chronickí pacienti majú počas krízy nedostatočnú starostlivosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Aj napriek všetkým súčasným snahám vlády a krízových štábov sa nedarí zosúladiť komunikáciu medzi centrálnym riadením a samotnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, upozorňuje SNSĽP.

Bratislava 6. mája (TASR) - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) upozorňuje na nedostatočnú ochranu práva na zdravie počas pandémie ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom.

"Nemocnice musia popri globálnej pandémii zvládať aj nedostatok personálnych kapacít či ochranných pomôcok a za pochodu zavádzajú opatrenia na ochranu pacientov a pacientiek s inými diagnózami," uvádza národná inštitúcia pre ľudské práva a národný antidiskriminačný orgán. "Pod tlakom udalostí mnohé zdravotnícke zariadenia prerušili poskytovanie preventívnej a plánovanej zdravotnej starostlivosti a pristúpili k fungovaniu v obmedzenom režime, teda k poskytovaniu výhradne neodkladnej zdravotnej starostlivosti," doplnilo SNSĽP.

Predstavitelia strediska tvrdia, že stovky pacientov a pacientiek s chronickými ochoreniami, napríklad s astmou, diabetom, ochoreniami srdca či duševnými ochoreniami alebo so zhoršeným zdravotným stavom napríklad pred výmenou kĺbu či po úraze, sa zrazu odsunuli a ich zdravotná starostlivosť sa odložila. "Aj napriek všetkým súčasným snahám vlády a krízových štábov sa nedarí zosúladiť komunikáciu medzi centrálnym riadením a samotnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti," upozorňuje SNSĽP. Ak sa prístup k zdravotnej starostlivosti líši v závislosti od jednotlivých zariadení, môže dochádzať k diskriminácii. Interpretácia pojmu neodkladná zdravotná starostlivosť, na ktorú sa obmedzilo poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti od vyhlásenia núdzového stavu 16. marca, sa podľa SNSĽP v jednotlivých zariadeniach odlišuje.

Stredisko pripomína, že aj napriek nutným preventívnym opatreniam spojených so šírením nového koronavírusu nesmú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zabúdať, že právo na ochranu zdravia je garantované ústavou Slovenskej republiky. "Neposkytnutie zdravotnej starostlivosti v prípadoch ohrozujúcich život a zdravie jednotlivca je hrubým zásahom do ľudskej dôstojnosti. Rozumieme, že preventívne opatrenia sú namierené na ochranu zdravia spoločnosti, no ak je to možné, nemôže byť zanedbávaná ochrana zdravia jednotlivca," uviedol vo vyhlásení Tomáš Földes, dočasne poverený riadením strediska. "Týmto by sme chceli vyzvať všetkých pacientov a pacientky, ktorým nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť, aby sa nenechali odradiť pri prístupe k právu na zdravie. Zároveň vyzývame všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby dbali na dodržiavanie svojej prísahy a chránili zdravie pacientov a pacientiek v čo najširšom možnom rozsahu," dodal.