Quantcast
< sekcia SEKCIA: Zdravie

O výpis z individuálneho účtu vlani žiadalo takmer 10-tisíc poistencov

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Sociálna poisťovňa tiež pripomína, že poistenec môže o sprístupnenie informácie za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka požiadať raz ročne najskôr od 1. apríla kalendárneho roka.

Bratislava 17. februára (TASR) - Sociálna poisťovňa vlani zaznamenala nárast počtu žiadostí občanov o zaslanie informácií o stave a o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca, ako aj žiadostí o zaslanie výpisov o dobách zamestnania, ktoré sa zasielajú poistencom žijúcim v cudzine.

V porovnaní s rokom 2012 sa zvýšil počet žiadostí o zaslanie tejto informácie takmer o 1100. Z celkového počtu 9400 žiadostí o zaslanie informácie o stave individuálneho účtu poistenca v roku 2013 však bola len asi jedna tretina žiadostí z dôvodu doplnenia chýbajúcich údajov. Ostatné dve tretiny informácií sa zasielali poistencom opakovane, hoci Sociálna poisťovňa si v minulých rokoch splnila svoju zákonnú povinnosť a postupne v zákonom ustanovených lehotách zaslala informáciu o stave individuálneho účtu približne 2,5 milióna poistencom.

Sociálna poisťovňa preto žiada občanov, aby si tento doklad starostlivo uschovali až do uplatnenia nároku na dôchodok a opakovane žiadali o jeho zaslanie len v odôvodnených prípadoch. To platí aj pre uschovanie informácií o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca za predchádzajúce roky. Skúsenosť z praxe ukazuje, že poistenci každoročne požadujú o zaslanie informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca za všetky predchádzajúce roky, počnúc od roku 2004, a nežiadajú len informáciu za predchádzajúci rok. Pre daňových poplatníkov i Sociálnu poisťovňu sú to potom neefektívne vynakladané náklady navyše.

Sociálna poisťovňa tiež pripomína, že poistenec môže o sprístupnenie informácie za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka požiadať raz ročne najskôr od 1. apríla kalendárneho roka. Informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca za rok 2013 možno sprístupniť písomne a elektronicky najskôr po 30. apríli 2014, keď už bude v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnená suma všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2013, ktorá je jednou z náležitostí informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca. Poisťovňa je povinná o žiadosti o sprístupnenie informácií o stave a zmenách stavu individuálneho účtu poistenca rozhodnúť do 60 dní, v praxi však takéto podania vybavuje skôr, spravidla do 7 až 10 dní. 

TASR informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.