Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. marec 2023Meniny má Beňadik
< sekcia SEKCIA: Zdravie

SP registruje až 400 podozrení na zneužívanie nemocenských dávoch

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Podvodné prípady sa týkajú roku 2013.

Bratislava 2. decembra (TASR) - Sociálna poisťovňa zaznamenala v tomto roku už viac ako 400 podozrení na zneužívanie sociálneho poistenia v oblasti nemocenských dávok zamestnancov u niekoľkých desiatok zamestnávateľov. Ide o prípady, pri ktorých je Sociálna poisťovňa uvádzaná do omylu v otázke splnenia podmienok nároku na poskytnutie týchto dávok.

Väčšinou na podvodoch participujú aj zamestnávatelia, a to účelovým uzatváraním pracovných pomerov alebo tiež manipuláciou s vymeriavacími základmi zamestnancov. Výnimkami nie sú ani zistenia vo veci bezdôvodného uznania dočasných pracovných neschopností zo strany ošetrujúceho lekára.

Sociálna poisťovňa sa snaží zabrániť tomu, aby prostriedky z fondu nemocenského poistenia boli vyplácané neoprávneným osobám. Preto vyvíja úsilie, aby prípadné podvodné správanie odhalila už v rámci konania o nároku na nemocenskú dávku. Ak vznikne podozrenie na podvodné konanie, uskutočňuje detailné šetrenie, v rámci ktorého posudkový lekár sociálneho poistenia preverí medicínsku opodstatnenosť vzniku, príp. trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak uznanie alebo dĺžka dočasnej pracovnej neschopnosti nezodpovedá zdravotnému stavu pacienta, posudkový lekár dáva podnet na jej ukončenie.

Od 1. januára 2013 do 31. októbra 2013 na podnet Sociálnej poisťovne ukončili ošetrujúci lekári 42.164 dočasných pracovných neschopností.

Sociálna poisťovňa v prípadoch javiacich známky zneužívania nemocenského poistenia zamestnancom kontroluje aj jeho zamestnávateľa a v zložitých prípadoch žiada o spoluprácu aj externé subjekty, napr. inšpektorát práce, daňový úrad či zdravotnú poisťovňu.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že účelové vylákanie nemocenských dávok môže byť kvalifikované ako trestný čin subvenčného podvodu, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.

Ak poisťovňa po prešetrení dospeje k záveru, že konanie osôb je účelové a napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu, podáva trestné oznámenie. V tomto roku tak už v súvislosti s možným zneužívaním nemocenského poistenia podala orgánom činným v trestnom konaní deväť podnetov na trestné stíhanie zamestnávateľov. Orgány činné v trestnom konaní v súčasnosti vedú trestné stíhanie v šiestich prípadoch podozrení na podvodné vylákanie nemocenských dávok zo strany zamestnávateľov. Zo štyroch ukončených prípadov možno poukázať na prípady vylákania nemocenského, kde trestné konania boli ukončené uznaním piatich poistencov (dobrovoľne nemocensky poistených osôb) za vinných zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu a bol im uložený trest odňatia slobody, resp. trest povinnej práce. Zároveň bola poistencom uložená povinnosť nahradiť Sociálnej poisťovni vzniknutú škodu. Tá predstavovala sumu 1700 eur.

TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.