Quantcast
< sekcia SEKCIA: Zdravie

Začiatok inovatívnej dlhodobej spolupráce

Foto: Sanofi

Spoločnosti Sanofi a Transgene oznámili začiatok inovatívnej dlhodobej spolupráce pri výrobe imunoterapeutických liečiv.

Paríž a Štrasburg, Francúzsko 11. apríla (OTS) - spoločnosti Sanofi (EURONEXT: SAN a NYSE: SNY) a Transgene SA (NYSE-Euronext: TNG) oznámili uzatvorenie dohody o spolupráci na vytvorení novej najmodernejšej priemyselnej platformy vyhradenej výrobe imunoterapeutických výrobkov vrátane terapeutických produktov spoločnosti Transgene. Platforma sa zrealizuje v závode Genzyme Polyclonals v oblasti Lyon – Gerland s pomocou investície 10 miliónov eur, na ktorej sa spoločnosti Sanofi aj Transgene budú podieľať rovnakou sumou. Platforma zostane výlučným vlastníctvom spoločnosti Sanofi.

Sanofi a Genzyme budú postupovať ako zmluvná výrobná organizácia (Contract Manufacturing Organization – CMO) spoločnosti Transgene pri výrobe klinických a komerčných šarží liečiva, obsiahnutého v imunoterapeutických produktoch spoločnosti Transgene, vrátane jej terapeutických vakcín MVA . Transgene sa stane preferovaným zákazníkom komerčnej výrobnej platformy na obdobie 15 rokov.

Spoločnosť Transgene s veľkým potešením oznamuje podpísanie dohody so skupinou Sanofi, ktorá zlúči rozsiahle znalosti uznávaných odborníkov a priekopníkov na poli génovej terapie a vakcín,” uviedol Philippe Archinard, predseda a CEO spoločnosti Transgene. „Táto spolupráca zaistí spoločnosti Transgene dlhodobú komerčnú výrobu a umožní nám sústrediť naše zdroje na vývoj a marketing našich výrobkov.”

„Oblasť Lyonu je pre Sanofi na poli imunológie strategickým miestom a som preto nesmierne rád, že môžem oznámiť začatie spolupráce s Transgene, ktorá predstavuje celkovú investíciu vo výške 10 miliónov eur v závode Genzyme Polyclonals v oblasti Lyon Gerland,” vyhlásil Olivier Charmeil, prezident a CEO spoločnosti Sanofi Pasteur. „Merial, Sanofi Pasteur a Genzyme budú lokálne zdieľať svoje odborné znalosti s cieľom úspešne implementovať najmodernejšiu platformu a vybudovať centrum excelentnosti dostupné pre Transgene, a potenciálne aj pre ostatných zákazníkov.”

„Dohoda medzi spoločnosťami Transgene a Sanofi je symbolická na viacerých úrovniach”, uviedol Alain Mérieux, predseda Institut Mérieux. „Do hry prináša prevádzkovú synergiu medzi farmaceutickým a biotechnologických priemyslom v mieste, ktoré má pre Institut Mérieux historický význam. Dohoda taktiež posilňuje ekosystém v Lyone, kde sme sa my ako aj iní hráči na poli priemyslu naučili spolupracovať v kontexte miestneho zoskupenia (Lyon Biopole) a novovytvoreného výskumného technologického ústavu Research Technology Institute (Bioaster).”


Závod Genzyme Polyclonals v oblasti Lyon – Gerland už vyrába polyklonálne protilátky pre celosvetový trh. Disponuje všetkými potrebnými kapacitami na podporu registrácie imunoterapeutických produktov na trhoch v Európe i Spojených štátoch amerických.

Výstavba, kvalifikácia a validácia výrobného komplexu sa začne v treťom štvrťroku 2013 a jeho ukončenie sa plánuje v prvom štvrťroku 2015. Prvé šarže produktov komerčného radu z výrobnej komplexu sa očakávajú v roku 2015. Spoločnosť Transgene očakáva podanie svojej prvej BLA v roku 2016.

O spoločnosti Sanofi

Sanofi, vedúca svetová farmaceutická spoločnosť skúma, vyvíja a prináša terapeutické riešenia so zameraním na potreby pacientov. Silné stránky spoločnosti v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti sú založené na siedmich platformách rastu: liečba diabetu, humánne vakcíny, inovatívne lieky, zdravotná starostlivosť o spotrebiteľa, nové perspektívne trhy, zdravie zvierat a Genzyme. Spoločnosť Sanofi je kótovaná na burzách v Paríži (EURONEXT: SAN) a New Yorku (NYSE: SNY).

O spoločnosti Transgene
Transgene (NYSE-Euronext: TNG), člen skupiny Institut Mérieux Group, je biofarmaceutickou spoločnosťou, ktorá vytvára, vyvíja a vyrába cielené imunoterapeutiká na liečbu onkologických a infekčných ochorení. Výrobky spoločnosti Transgene predstavujú zásadný technologický pokrok. Využívajú dobre tolerované vírusy na nepriame alebo priame zneškodnenie infikovaných alebo rakovinových buniek. Jej štyri najmodernejšie výrobky úž sú podporené údajmi na overenie koncepcie získanými v rámci randomizovaných klinických skúšaní: rakovina pľúc (TG4010), rakovina pečene (Pexa-Vec), hepatitída C (TG4040) a lézie na krčku maternice spôsobené vírusom HPV (TG4001). Spoločnosť Transgene uzatvorila strategické dohody na vývoj troch nasledujúcich produktov: opčná zmluva so spoločnosťou Novartis na vývoj TG4010, licenčná zmluva s americkou spoločnosťou Jennerex, Inc. na vývoj a marketing Pexa-Vec a strategickú spoluprácu s EORTC na vývoji TG4001 pri rakovine ústnej časti hltana. Má 280 zamestnancov, sídli vo francúzskom Štrasburgu a riadi prevádzky v Lyone, Číne a USA. Ďalšie informácie o spoločnosti Transgene nájdete na webovej stránke www.transgene.fr.