< sekcia SEKCIA: Zdravie

Spor košickej nemocnice a lekárskej fakulty vyrieši súd

Foto: TASR

Univerzita považuje výpovede zmlúv zo strany UNLP za neplatné a neúčinné.

Košice 13. augusta (TASR) – Vedenie Lekárskej fakulty (LF)UPJŠ v Košiciach sa rozhodlo riešiť spor s Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura (UNLP) súdnou cestou.

LF UPJŠ nesúhlasí predovšetkým s navrhovaným postavení prednostov kliník UNLP, ktorí sú zamestnancami LF. „Podľa návrhu UNLP, ktorá už aj zmenila organizačnú štruktúru má byť prednosta zodpovedný za výučbu a klinický výskum, pričom kliniky by mal riadiť primár, ktorý by bol zodpovedný za zdravotnú starostlivosť,“ doplnil Siegfried s tým, že v tejto chvíli by už UNLP nemala mať štatút univerzitnej nemocnice.

Univerzita považuje výpovede zmlúv zo strany UNLP za neplatné a neúčinné. Advokátska kancelária, ktorá zastupuje UPJŠ vyzvala riaditeľa UNLP, aby pozastavil organizačné zmeny až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veciach návrhov, ktoré boli súdu predložené.

„Zároveň UPJŠ požiadala listom ministerku zdravotníctva a ministra školstva o urýchlené prijatie opatrení, ktoré prispejú ku kontinuite existencie univerzitných nemocníc a lekárskych fakúlt v Slovenskej republike,“ informoval dnes novinárov dekan LF UPJŠ Leonard Siegfried.

„Hlavnou prioritou UNLP je logicky zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, ale podľa programového vyhlásenia vlády má byť na čele kliniky človek, ktorý okrem toho dokáže zabezpečiť aj výskum a pedagogickú činnosť, pretože toto sú hlavné atribúty univerzitných nemocníc,“ doplnil prodekan LF UPJŠ Pavol Jarčuška. Dodal, že fakulta ponúkla UNLP niekoľko návrhov, pričom jedným z nich bolo, aby na čele kliniky stal prednosta, ktorý bude v plnom pracovnom úväzku s nemocnicou, nielen čiastočnom, pričom ďalšie náležitosti by sa postupne doplnili. „Zástupcovia prednostov, teda terajší primári, aby mohli zabezpečovať špecializačné štúdium pre lekárov, boli v čiastočnom pracovnom pomere k LF UPJŠ,“ spresnil Jarčuška. Zdôraznil, že toto špecializačné štúdium financuje fakulta zo zdrojov, ktoré získa za štúdium zahraničných študentov LF.

Zástupca študentov medicíny Tamás Ötvös podporil návrh zmluvy, ktorý predložila LF UPJŠ, pretože študenti majú obavy o budúcnosť ich školy. „Obávame sa, či UNLP nestratí akreditáciu, pričom riaditeľ nemocnice Ladislav Rosocha nám povedal, že budúcnosť fakulty nám nikto nezaručí. Vyhlásil tiež, že na Slovensku je príliš veľa lekárskych fakúlt,“ povedal Ötvös. Prízvukoval, že študentom neostáva nič iné, ako dôverovať LF a podporovať ju.

O problémoch, ktoré už niekoľko mesiacov traumatizujú prostredie na LF UPJŠ a UNLP informoval rektor UPJŠ Ladislav Mirossay a dekan LF aj predsedu Vlády SR. „Chceme, aby premiér prevzal záštitu nad doriešením tohto problému,“ vyhlásil Siegfried. Informoval, že na stretnutí sa predstaviteľmi ministerstva školstva sa zhodli na tom, že pokiaľ UNLP bude trvať na obsahu zmluvy, potom bude potrebné skoncipovať zmluvy, ktoré pripravia jednotlivé ministerstvá a budú záväzné pre všetky univerzitné nemocnice na Slovensku.

„Otázka zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, výskumu a pedagogickej činnosti predsa musí zaujímať aj ministerku zdravotníctva aj ministra školstva. Ich doterajší postoj považujem za defenzívny a je načase, aby sa zákonom určilo postavenie univerzitných nemocníc a zároveň aj náplň ich činnosti,“ reagoval Siegfried na otázku TASR s tým, že je nevyhnutné aktivizovať verejnú mienku.

„Otázka zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, výskumu a pedagogickej činnosti predsa musí zaujímať aj ministerku zdravotníctva aj ministra školstva. Ich doterajší postoj považujem za defenzívny a je načase, aby sa zákonom určilo postavenie univerzitných nemocníc a zároveň aj náplň ich činnosti,“ reagoval Siegfried na otázku TASR s tým, že je nevyhnutné aktivizovať verejnú mienku.

Ministerstvo školstva situáciu komentovať nechce. Prostredníctvom svojho odboru masmediálnej politiky pre TASR uviedlo, že v piatok 10. augusta sa uskutočnilo na pôde ministerstva rokovanie a vzniknutá situácia sa rieši.

Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Čižmáriková pre TASR uviedla, že ministerstvo stojí za zmluvou, ktorú pripravila UNLP Košice. Podľa nej riaditeľ nemocnice nastavil racionalizačné kroky, aby zastabilizoval chod nemocnice. Výučba študentov však v zmluve je zabezpečená na 100 percent. "Ministerstvo zdravotníctva rokovalo o tomto probléme a aj naďalej v rokovaní pokračuje," dodala Čižmáriková.

UNLP Košice trvá na návrhoch zmlúv, ktoré doručila UPJŠ 25. júna na podpísanie. V reakcii na dnešné vyhlásenia dekana LF UPJŠ to uviedla hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová. "Vedenie nemocnice zastáva názor, že vyjednávanie o zmluve dvoch zmluvných strán by sa malo riešiť medzi nimi a nie na úrovni vlády a ministerstiev. UNLP v tomto smere očakávala konštruktívnejší a intenzívnejší prístup UPJŠ. UNLP je zároveň pripravená prijať študentov, pričom návrhy zmlúv ich praktickú výučbu neohrozujú," doplnila hovorkyňa UNLP.