Quantcast
< sekcia SEKCIA: Zdravie

Súkromné poisťovne majú záujem aj naďalej pôsobiť na Slovensku

Ilustračné foto Foto: TASR

Združenie zdravotných poisťovní je presvedčené, že pluralitný systém a konkurencia pomáhajú zdravotnému systému na Slovensku.

Bratislava 25. júla (TASR) - Súkromné zdravotné poisťovne majú podľa prezidentky Združenia zdravotných poisťovní (ZZP) Kataríny Kafkovej záujem aj naďalej pôsobiť na Slovensku a aj naďalej sa sústreďovať na zlepšovanie služieb pre svojich klientov a partnerov. "Iba konkurenčné prostredie dokáže vytvoriť priestor na vzájomné porovnávanie sa a zlepšovanie, na hľadanie skrytých rezerv a tlak na efektívne využívanie finančných prostriedkov," konštatovala.

ZZP je presvedčené, že súčasný pluralitný systém a konkurencia viac prospievajú zdravotnému systému na Slovensku. "Opätovne upozorňujeme na to, že systém jednej zdravotnej poisťovne problém s neefektívne vynakladanými prostriedkami v zdravotníctve nerieši. Sme pripravení pomôcť slovenskej vláde pri návrhu reformných krokov v rámci rozvoja verejného zdravotného systému," uviedla Kafková.

Návrh, ktorým by sa mal na Slovensku zaviesť len jeden poistný dom, podľa ZZP nerieši podstatu, ktorou je rozvoj verejného zdravia a dosahovanie zlepšovania zdravotných ukazovateľov u obyvateľstva. Združenie tvrdí, že ministerstvo zdravotníctva by preto malo vypracovať dlhodobú stratégiu rozvoja systému a spôsob zabezpečenia financovania týchto cieľov. "Tým by vyvolalo širokú diskusiu, zváženie všetkých možností, ktoré sa ponúkajú, vrátane ďalšieho rozvoja pluralitného systému verejného zdravotného poistenia a rozvoja individuálneho zdravotného poistenia," uviedla Kafková.

ZZP poukazuje aj na chýbajúcu analýzu výhod a nevýhod jednotlivých systémov zdravotného poistenia, teda systému jednej poisťovne a systému viacerých poisťovní. Zisk zdravotných poisťovní, ktorý je uvádzaný ako hlavný argument, je podľa ZZP nevhodnou motiváciou pre tak zásadnú zmenu systému. "Súkromné poisťovne vedia mierny zisk tvoriť aj pri v porovnaní so štátnou poisťovňou vyšších platbách za výkony a kratších čakacích lehotách pacientov. Navyše, ich zisk nie je garantovaný, v minulosti aj súkromné poisťovne dosahovali stratu," poukázalo združenie.