< sekcia SEKCIA: Zdravie

Na ochorenie obličiek vo svete trpí zhruba 500 miliónov ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/Archív

Desať dialyzačných stredísk na Slovensku poskytne 13. marca bezplatné vyšetrenie obličiek.

Bratislava 11. marca (TASR) - Chronické ochorenie obličiek a starnutie (Chronic Kidney Disease and Aging) - to je v roku 2014 téma Svetového dňa obličiek. Pripadá na druhý štvrtok v marci, v tomto roku na 13. marca. Svetový deň obličiek sa na medzinárodnej úrovni pripomína od roku 2006 a medzi jeho ciele patrí aj zvýšenie povedomia širokej verejnosti o význame zdravých obličiek pre celkový zdravotný stav. Svetový deň obličiek je výsledkom spoločnej iniciatívy Medzinárodnej nefrologickej spoločnosti a Medzinárodnej federácie nadácií pre ochorenie obličiek.

V súčasnosti na svete trpí na ochorenie obličky vyše 500 miliónov ľudí. Na Slovensku žije približne 3000 ľudí, ktorí sú odkázaní na dialýzu, ďalších 9000 pacientov žije s transplantovanou obličiek. Desať dialyzačných stredísk na Slovensku poskytne vo štvrtok 13. marca bezplatné vyšetrenie obličiek.

Počet pacientov s ochorením obličiek sa zvyšuje


Druhý marcový štvrtok sa stal príležitosťou pre ľudí s rizikom vzniku chronického obličkového ochorenia (CHOCH), ale aj zdravotníkov i politikov, aby upozorňovali zdravú verejnosť, že ochorenia obličiek predstavujú problém verejného zdravotníctva. Ide o nebezpečné, ale zároveň liečiteľné choroby.

Odborníci v odborných nefrologických časopisoch, ale aj v popularizačnej forme upozorňujú na skutočnosť, že chronické obličkové ochorenia nadobúdajú v ostatných rokoch miestami až epidemické rozmery. Aj preto sa CHOCH stali globálnym zdravotníckym i ekonomickým problémom. Preto sa na národnej úrovni treba zameriavať na prevenciu a včasnú diagnostiku CHOCH.

Dôležitá je včasná diagnostika ochorenia

Špecialisti varujú, že starnutím populácie sa zvyšuje výskyt artériovej hypertenzie a cukrovky, s tým sa zvyšuje aj počet pacientov s CHOCH. Môže sa to odraziť na zvýšených nárokoch na zdravotné poisťovne a na zabezpečenie mimotelovej eliminačnej liečby pacientov s ochorením obličiek. Dôležité je prijímať opatrenia na včasné zistenie CHOCH. Aj na to popri osvete možno využiť Svetový deň obličiek.

Obličky sú párový orgán v tvare fazule. Každá oblička sa skladá z približne milióna nefrónov, mikroskopických filtrov. Zdravé obličky zabezpečujú dôležité funkcie: odstraňujú odpadové látky z krvi do moču, regulujú množstvo vody a minerálnych látok, ktoré sa z tela odstráni a koľko ostane v organizme na zaistenie jeho normálneho fungovania. Obličky produkujú hormóny, ktoré regulujú krvný tlak, i ďalšie látky. Od správnej funkcie obličiek závisia ďalšie orgány ľudského tela.