< sekcia SEKCIA: Zdravie

Tenisový lakeť nielen ochorenie športovca, ale aj choroba z povolania

Tenisový lakeť je nielen ochorenie športovca, ale aj choroba z povolania Foto: Therapy House

Dlhodobé alebo opakované preťažovanie lakťového kĺbu sa môže stať príčinou bolestivého zápalu svalových úponov.

Bratislava 5. decembra (OTS) - Pri postihnutí úponov svalov na vonkajšej strane lakťa, takzvaných vystieračov, hovoríme o tenisovom lakti (laterálna epikondylitída) a v prípade úponov svalov na vnútornej strane, tzv. ohýbačov, o golfovom lakti (mediálna epikondylitída).

Epikondylitída sa radí medzi choroby z povolania a to ako choroba z nadmerného, dlhodobého a jednostranného zaťaženia. Práve táto kategória bola v roku 2018 najčastejšou, ktorá postihovala Slovákov. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) za rok 2018.
Základnú rizikovú skupinu tvoria ľudia, ktorí pravidelne vykonávajú práce v záhrade, štiepanie dreva, športovú činnosť a prácu s počítačom. Tenisový lakeť sa ale často objavuje u maliarov, inštalatérov, robotníkov, automechanikov, kuchárov, mäsiarov, u ľudí dvíhajúcich ťažké predmety a všeobecne najčastejšie vo veku medzi 30. až 50. rokom života. Prejaví sa to ako bolestivosť a zvýšená citlivosť na vonkajšej strane lakťa, pálenie a bolesť vo vonkajšej časti lakťa, slabý úchop rukou, postihnutá je zväčša ruka, ktorú dominantne používate, no niekedy sa môže ochorenie objaviť aj na obidvoch lakťoch.

Chorobou z povolania na Slovensku trpia najmä ľudia medzi 50. až 59. rokom života. Jednou z účinných metód na odstránenie bolesti a zápalu je fotobiomodulácia alebo ošetrenie laserom. „Ide o neinvazívnu a nebolestivú metódu, ktorú klienti označujú dokonca ako príjemnú. Bolo zaznamenané postupné zlepšovanie stavu aj v prípadoch ´tenisového lakťa´, ktoré je viditeľné už po niekoľkých aplikáciách,“ vysvetlil ortopéd Pavol Patro.
Tenisový lakeť je nielen ochorenie športovca, ale aj choroba z povolania
Foto: Therapy House

Vzhľadom na neagresívnu terapiu laserom je možné túto liečbu kedykoľvek zopakovať, čím sa vyhneme injekčnému podávaniu kortikoidov pri chronickom trvaní obtiaží,“ priblížil Patro.
Laser pôsobí prostredníctvom fotobiomodulácie, čo je označenie procesu, v ktorom svetlo špecifických vlnových dĺžok stimuluje bunkové funkcie a vedie k pozitívnym biochemickým zmenám v poranenom tkanive. Spúšťa sa zaplavením tkanív fotónmi, ktoré odovzdajú energiu bunkám. „Jej dôsledkom je zvýšenie cirkulácie v poškodenej oblasti a to znamená ústup bolesti, vyliečenie zápalu, zmenšenie opuchu a umožní organizmu zužitkovať vlastné liečebné sily,“ vysvetlila hlavná fyzioterapeutka spoločnosti Therapy House Jurina Orosová.

Spoločnosť Therapy House, sídliaca v Bratislave, vznikla v roku 2017 a bola založená za účelom implementácie inovatívnych laserových technológií do terapeutickej praxe. Používa na to laserové prístroje 4. triedy, ktoré sú najvyššou výkonnostnou triedou svojho druhu. Účinné sú pri akútnej aj chronickej bolesti a svojimi ďalšími účinkami ako napríklad protizápalovými, protiopuchovými a stimulačnými komplexne pôsobia na obnovu poškodených tkanív. Pre viac informácii navštívte stránku https://therapyhouse.sk/.
Foto: Therapy House