< sekcia SEKCIA: Zdravie

VIDEO:Chorobnosť na syfilis je v okrese Trebišov vyššia ako v celej SR

Na snímke epidemiologička RÚVZ v Trebišove Lucia Demesová s informačným letákom o chorobe syfilis 24. januára 2018 v Trebišove. Foto: TASR - Roman Hanc

Ochorenia sa vyskytujú aj vo vekovej skupine do 18 rokov.

Trebišov 24. januára (TASR) – Chorobnosť na syfilis je v okrese Trebišov 16-krát vyššia ako v celej SR. Aktuálna epidemiologická situácia vyhodnotená za rok 2017 vykazuje chorobnosť 108,4 prípadu na 100.000 obyvateľov. Ochorenia sa vyskytujú aj vo vekovej skupine do 18 rokov.

V absolútnych číslach bol vlani v tomto okrese počet chorých 115, najväčší výskyt bol práve v meste (71). "Pre porovnanie, v Košickom kraji to bolo 142 ľudí a na území SR ich bolo 358," uviedla pre TASR epidemiologička a zástupkyňa regionálnej hygieničky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trebišove Lucia Demesová.

Vlaňajšok bol v rámci okresu podľa jej slov ôsmym rokom epidemického výskytu tohto ochorenia. Za celé toto obdobie sa podľa nej prijímali všetky možné a zákonné opatrenia na všetkých dostupných úrovniach. "Vývoj epidémie bol priaznivý do roku 2015, keď postupne chorobnosť klesala," spomenula. Zmena nastala pred dvoma rokmi. "Zrejme v roku 2017 sa uplatnili nejaké rizikové faktory, ktoré ovplyvnili chorobnosť, a to nebolo možné identifikovať na základe našich možností prístupu k informáciám," zdôvodnila.Vzhľadom na vzrastajúci počet chorých zorganizoval RÚVZ v Trebišove na lokálnej úrovni aj medzirezortné stretnutie všetkých inštitúcií, ktoré môžu mať v rámci svojich kompetencií priaznivý vplyv na zníženie výskytu týchto ochorení. "Následne sme pripravili písomné informácie, kde sme navrhli také opatrenia, ktoré by mohli jednotlivé zúčastnené strany vykonávať," priblížila.

Okrem toho sa realizovali aj ďalšie zdravotno-výchovné aktivity. "Vzhľadom na to, že mnohí chorí pochádzajú zo skupiny nízkeho hygienického štandardu, a tam aj v rámci zdravotnej výchovy je potrebné uplatniť možno iné prístupy, takže sme sa sústredili na to, že sme komunikovali hlavne s učiteľmi, asistentmi a ďalšími profesionálmi, ktorí pôsobia priamo v komunite, kde je zvýšené riziko výskytu ochorení a vlastne ich preškoľujeme, informujeme. Takisto sme spracovali informačný edukačný materiál, kde sú popísané príznaky ochorenia, cesty prenosu, aké sú preventívne opatrenia, ktoré chránia ľudí pred získaním tejto infekcie," skonštatovala.