Quantcast
< sekcia SEKCIA: Zdravie

Nové vedecké pracovisko TnUAD skvalitní výskum i liečbu pacientov

Skvalitniť skúmanie procesu okysličenia krvi a najmä využiť vedecké poznatky pri liečbe pacientov má vedeckovýskumné pracovisko hyberbarickej oxygenoterapie (HBO) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne, ktoré otvorili 30. januára 2014 v priestoroch Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry TnUAD zvýši schopnosť efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami doma i v zahraničí.

Trenčín 30. januára (TASR) – Skvalitniť skúmanie procesu okysličenia krvi a najmä využiť vedecké poznatky pri liečbe pacientov má vedeckovýskumné pracovisko hyberbarickej oxygenoterapie (HBO) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne. Za prítomnosti ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej ho dnes otvorili v priestoroch Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

"Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry TnUAD zvýši schopnosť efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami doma i v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. V rámci tohto vedecko-výskumného projektu je prínosom nielen skúmanie efektu podávaného kyslíka v hyperbarickom prostredí, ale hlavne možnosť tieto vedecké poznatky použiť následne ako liečbu pre pacientov," uviedol rektor TnUAD Jozef Habánik.

TnUAD zrekonštruovala priestory pôvodnej budovy HBO vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne a k dvom jednomiestnym hyperbarickým komorám nainštalovali novú vedeckovýskumnú 12-miestnu hyperbarickú komoru s monitorovacím systémom. Súčasťou projektu bolo aj zabezpečenie ďalšieho prístrojového vybavenia na uskutočňovanie výskumných a vedeckých činností. Nové prístrojové vybavenie tvoria diagnostické prístroje na stanovenie porúch funkčnosti a cievneho zásobovania organizmu i nadštandardné vedeckovýskumné laboratórium v celkovej hodnote viac ako tri milióny eur.

Využitie oxygenoterapie

Skvalitniť skúmanie procesu okysličenia krvi a najmä využiť vedecké poznatky pri liečbe pacientov má vedeckovýskumné pracovisko hyberbarickej oxygenoterapie (HBO) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne, ktoré otvorili 30. januára 2014 v priestoroch Fakultnej nemocnice v Trenčíne.
Foto: TASR/Radovan Stoklasa
Hyperbarická oxygenoterapia sa dá okrem liečenia rán využiť aj u ochorení ako sklerosis multiplex, špecifických zápalov čreva, reumatických ochorení i zmien v perfúzii tkanív jednotlivých orgánových systémov so špecifickým klinickým dôsledkom. Z unikátneho vedeckovýskumného pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie na novom pracovisku bude niekoľko praktických prínosov pre liečbu.

Rozšíria sa terapeutické možnosti liečby ochorení, kde zlyháva prísun kyslíka do tkaniva. Ide najmä o cievne ochorenia a nimi podmienené rany, cievne komplikácie diabetes mellitus, špecifické zápalové ranové komplikácie, popáleniny, otravy oxidom uhoľnatým, akútne straty sluchu, stavy po poškodení mozgu z nedostatku kyslíka, či už poškodené zápalom, po úraze alebo po mozgovej príhode.