< sekcia SEKCIA: Zdravie

Tretí december je pripomienkou ťažkostí, ktorým čelia postihnutí

Ilustračné foto. Foto: TASR/Adriána Antošková

Medzinárodný deň postihnutých osôb pripomína, s akými problémami sa hendikepovaní ľudia stretávajú a v čom môžeme ich životu prospieť aj my.

Ženeva/Brusel/New York 1. decembra (TASR) - Cieľom Medzinárodného dňa postihnutých osôb, pripadajúceho na 3. decembra, je zvyšovať povedomie o výhodách, ktoré možno získať začlenením zdravotne postihnutých ľudí do každej oblasti života - politického, spoločenského, ekonomického i kultúrneho.

Aj tohtoročný Medzinárodný deň postihnutých osôb sa zameriava na dodržiavanie miléniových rozvojových cieľov v oblasti zlepšovania života týchto ľudí.

Ide o to, aby sa hendikepovaným dala možnosť čo najväčšmi využívať ľudské práva a zúčastňovať sa v rovnakej miere ako zdravá populácia na živote spoločnosti. Zhruba desať percent svetovej populácie, čo predstavuje 650 miliónov ľudí, žije s hendikepom, uviedla na svojej stránke Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Veľmi často široká verejnosť a ani tí, ktorí rozhodujú o živote spoločnosti, nemajú predstavu o tom, aký vysoký je počet ľudí žijúcich s určitým nedostatkom na svete. Dokonca si ani neuvedomujú, s akými problémami musia postihnutí denne zápasiť. Poslaním WHO je aj zlepšiť kvalitu života osôb s postihnutím, a to prostredníctvom opatrení na regionálnej, národnej a svetovej úrovni, a súčasne upriamiť pozornosť verejnosti na rozsah i následky telesného postihnutia.

Počas 3. decembra sa má najmä zdravá populácia usilovať pochopiť, akým problémom sú vystavení telesne postihnutí. Zdraví ľudia sa majú zamyslieť, aké pozitíva môže priniesť integrácia postihnutých do všetkých oblastí života.

Rok 2008 sa stal významným, pretože 3. mája vstúpil do platnosti Dohovor OSN o právach osôb s postihnutím, ktorý legislatívne zaväzuje členské štáty, aby podporovali a chránili práva postihnutých.

Medzinárodný deň už devätnásty raz

Dohovor OSN o právach osôb s postihnutím sa prijal na Valnom zhromaždení OSN 13. decembra 2006. Slovenský prezident Ivan Gašparovič podpísal dohovor 26. septembra 2007.

Medzinárodný deň hendikepovaných, ktorý niektoré zdroje označujú aj ako Medzinárodný deň zdravotne postihnutých osôb alebo Medzinárodný deň ľudí s postihnutím, vyhlásilo VZ OSN 3. decembra 1992 na záver Desaťročia OSN pre hendikepované osoby (1983-92). Počas tohto obdobia sa uskutočňovali akcie a prijímali opatrenia s cieľom upozorniť zdravú verejnosť na situáciu postihnutých a na spôsoby, ako zlepšiť ich život. Zároveň sa mnohé podujatia využívali na osvetu, aby sa postihnutým dávali rovnaké šance ako zdravým ľuďom.

VZ OSN vyzvalo členské štáty OSN, aby kládli dôraz na pripomínanie si 3. decembra a počas neho posilňovali názor na integráciu postihnutých do spoločnosti (rezolúcia č. 47/88).

Medzinárodný deň hendikepovaných patrí medzi dni podporované WHO.

Za dôležitú skutočnosť sa považuje i úsilie na odstránenie príčin, po ktorých mnohí ľudia zostávajú telesne postihnutí. Medzi také príčiny v mnohých krajinách sveta patria protipechotné míny. Dlho po skončení ozbrojeného konfliktu míny kaličia dospelých i deti.

V Európskej únii sa problematikou postihnutých zaoberá Európske fórum postihnutých ľudí. Táto mimovládna organizácia zastupuje a bráni záujmy 80 miliónov postihnutých.