< sekcia SEKCIA: Zdravie

Lekári a sestry fakultnej nemocnice v Trnave sa očkujú proti chrípke

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc

FN má záujem chrániť zdravie svojich zamestnancov i hospitalizovaných, už štvrtý rok sa zapojila do osvetového projektu Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti s názvom Chránime našich pacientov

Trnava 14. novembra (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici (FN) Trnava je pred chrípkovou epidémiou 2019/2020 doteraz zaočkovaných osem percent zdravotníckeho personálu z relevantných zhruba tisíc zamestnancov. Je to podľa vedúcej epidemiologického oddelenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave Dagmar Kollárovej najvyšší percentuálny podiel zo všetkých zdravotníckych zariadení v regióne.

"V ostatných zariadeniach sa tieto počty pohybujú nateraz zhruba na úrovni zaočkovania celkovej populácie, okolo štyroch percent,“ konštatovala Kollárová. Akcia Dňa očkovania proti chrípke tento počet vo FN zvýšila.

FN má záujem chrániť zdravie svojich zamestnancov i hospitalizovaných, už štvrtý rok sa zapojila do osvetového projektu Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti s názvom Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke a organizuje hromadné očkovanie na pracovisku. Cieľom dňa očkovania bolo zvýšiť počet zdravotníkov chránených pred chrípkou očkovaním, motivovať kolegov a prispieť k obmedzeniu cirkulácie chrípky v nemocnici. "Tradične sú príkladom v očkovaní zamestnanci našej detskej kliniky, gynekologicko-pôrodníckej, rádiologickej kliniky a aj hematologického a pľúcneho oddelenia," konštatovala prednostka Infekčnej kliniky FN Adriana Kršáková. Vzorom je tiež vedenie nemocnice.

Podľa Kršákovej vďaka aktívnemu prístupu zamestnancov oddelenia nemocničnej hygieny a epidemiológie, ktorí v spolupráci s ambulanciou všeobecného lekára pracovnej zdravotnej služby FN organizujú vakcinačnú kampaň pozorujú medziročný nárast zaočkovaných zdravotníkov. "V budúcnosti by sme radi zapojili aj študentov Trnavskej univerzity, ktorí u nás vykonávajú prax," dodala prednostka Infekčnej kliniky FN.

Prevencia chrípkového ochorenia je nevyhnutná najmä v zdravotníckych zariadeniach, kde sú pacienti s chronickými ochoreniami dýchacieho, srdcovocievneho, endokrinného systému, ochorením pečene, obličiek alebo neurologickým ochorením, tiež v domovoch seniorov a zariadeniach sociálnych služieb.