< sekcia SEKCIA: Zdravie

ÚDZS udelil vlani pokuty poistencom za 619.450 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann

V roku 2019 ÚDZS celkovo vydal 1441 rozhodnutí o uložení pokuty poistencom a platiteľom poistného, z tohto počtu nadobudlo právoplatnosť 1214 rozhodnutí.

Bratislava 7. mája (TASR) – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) uložil vlani poistencom a platiteľom poistného za porušenie alebo nesplnenie povinností ustanovených príslušnými právnymi predpismi pokuty vo výške 619.450 eur. Z nich sa doteraz uhradili pokuty za 29.103 eur. Vyplýva to z informatívnej správy o činnosti úradu za rok 2019, ktorú vláda vo štvrtok vzala na vedomie.

V roku 2019 ÚDZS celkovo vydal 1441 rozhodnutí o uložení pokuty poistencom a platiteľom poistného, z tohto počtu nadobudlo právoplatnosť 1214 rozhodnutí. Poistenci najčastejšie porušovali zákon pri povinnosti oznámiť zmenu alebo vznik platiteľa poistného, úrad zaznamenal viac ako 109.000 takýchto pochybení. ÚDZS evidoval aj viac ako 28.000 porušení v prípade nepodania prihlášky na verejné zdravotné poistenie v zákonom stanovenej lehote. Skutočnosť rozhodujúcu pre zánik verejného zdravotného poistenia neoznámilo takmer viac ako 17.500 ľudí.

Platitelia poistného najviac porušovali zákon tým, že neuhrádzali preddavky na zdravotné poistenie včas a v správnej výške - ÚDZS v tejto veci zaznamenal vyše 2,3 milióna pochybení. Viac ako 236.000 porušení evidoval úrad pri povinnosti vykazovať poistné zdravotnej starostlivosti vrátane elektronickej formy, vyše 184.000 porušení zase zaznamenal v rámci oznámenia zmeny platiteľa poistného týkajúcej sa jeho zamestnancov.

ÚDZS má kompetenciu uložiť pokutu poistencom alebo platiteľom poistného za nesplnenie povinností ustanovených zákonom. Zväčša ide o plnenie oznamovacích povinností voči zdravotným poisťovniam.