Quantcast
< sekcia SEKCIA: Zdravie

ÚDZS: Zámerom spoplatnenia podania má byť i eliminácia šikany

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Úrad pripomenul, že v návrhu sa hovorí o tom, že poplatok za podnet by nemuseli platiť osoby v hmotnej núdzi či ťažko zdravotne postihnuté osoby.

Bratislava 29. júla (TASR) - Zámerom spoplatnenia podania podnetov na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) má byť eliminácia tých, ktoré sú neopodstatnené, špekulatívne či šikanózne a ich výsledkom nie je zaistenie nápravy. ÚDZS to uviedol pre TASR v reakcii na zmeny, ktoré má priniesť novela zákona o zdravotných poisťovniach z dielne ministerstva zdravotníctva.

"Tieto podnety spôsobujú neefektívne využívanie personálnych kapacít a finančných zdrojov úradu, preťažujú ho a kapacitne zamedzujú vykonávať systémové dohľady nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti a vykonávaním verejného zdravotného poistenia v oblastiach, kde to úrad považuje za potrebné," skonštatoval.

Poukázal pri tom, že úrad vlani riešil dokopy 2519 podaní, z ktorých ukončil 1894. Z nich 714 vyhodnotil ako neopodstatnené. Cieľom je podľa ÚDZS tiež predchádzať šikanóznym podaniam na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Úrad pripomenul, že v návrhu sa hovorí o tom, že poplatok za podnet by nemuseli platiť osoby v hmotnej núdzi či ťažko zdravotne postihnuté osoby. "Zároveň sa dopĺňajú a definujú podmienky na uplatnenie úhrady zníženej o 50 percent v prípade podania podnetu na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti," priblížil. Sadzba sa podľa neho zníži aj pre podávateľa podnetu, ktorý sa pokúsil podaniu podnetu na úrad predísť komunikáciou s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

ÚDZS zdôraznil, že úhrada sa podávateľovi vráti, ak sa výkonom dohľadu zistilo, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne alebo boli pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia preukázateľne porušené práva a právom chránené záujmy podávateľa podnetu, alebo osoby, za ktorú bol podnet podaný. Rovnako aj v prípade, keď podnet úrad odmietne.

Materiál sa podľa neho bude ešte precizovať a vylepšovať na základe pripomienok a miere ich akceptovania. "Na pripomienkovom konaní sa zúčastní aj úrad," dodal.