< sekcia SEKCIA: Zdravie

Únikom moču trpí približne pol milióna Slovákov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Predsedníčka pacientskej organizácie OZ InkoFórum Marica Laščeková poukázala na to, že podľa Výskumného demografického centra v roku 2040 môže na Slovensku žiť milión pacientov s inkontinenciou moču.

Bratislava 23. apríla (TASR) – Približne pol milióna Slovákov trpí podľa odhadov inkontinenciou moču. Nie všetci s takýmto problémom navštevujú lekára a čerpajú to, na čo majú nárok z verejného zdravotného poistenia. Zlepšiť situáciu s kvalitou a dostupnosťou zdravotnej starostlivosti by mohli dobre zadefinované štandardy a odporúčania. Pri príležitosti Týždňa kontinencie, ktorý si spoločnosť pripomína od 22. do 28. júna, na to pri rokovaní za okrúhlym stolom odborníkov z oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí poukázalo občianske združenie (OZ) InkoFórum.

Predsedníčka pacientskej organizácie OZ InkoFórum Marica Laščeková poukázala na to, že podľa Výskumného demografického centra v roku 2040 môže na Slovensku žiť milión pacientov s inkontinenciou moču. V roku 2030 to môže byť 270.000 mužov a 590.000 žien. Podiel týchto ľudí na celkovej populácii sa podľa jej slov zvyšuje.

Pandémia ochorenia COVID-19 podľa odborníkov ukázala, že je do budúcnosti potrebné venovať väčšiu pozornosť nastaveniu pravidiel starostlivosti o klientov v zariadeniach zdravotnej a sociálnej starostlivosti. "Aj keď pandémia nemala na zariadenia a na ich klientov na Slovensku taký tragický dosah ako v zahraničí, mali by sme si z toho zobrať ponaučenie a pripraviť sa na podobné výnimočné situácie, ktoré môžu nastať v budúcnosti," komentovala Laščeková.

Zároveň je podľa jej slov potrebné si uvedomiť, že pandémia nového koronavírusu zasiahla aj seniorov a chronicky chorých, ktorí sa liečia doma a ktorí mohli mať v dôsledku protiepidemiologických opatrení sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti. "Štát a odborníci by sa preto mali pozrieť na túto problematiku komplexne a definovať súbor odporúčaní, ktoré budú slúžiť ako 'vodítko' pre podobné situácie, ale zároveň prispejú k zlepšeniu kvality a dostupnosti zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre tieto skupiny obyvateľstva," povedala Laščeková.

Diskutujúci poukázali na to, že zdravotné poisťovne vykazujú najvyššie náklady na inkontinenčné pomôcky u pacientov, ktorých vek je vyšší ako 80 rokov. Predseda Odborného výboru InkoFóra Ján Švihra poukázal na to, že epidémia nového koronavírusu bude mať zároveň významné finančné a hospodárske dosahy na zdravotnícky systém, ktorý je na Slovensku už dlhodobo poddimenzovaný.

Otázkou preto podľa jeho slov zostáva, ako bude štát vedieť garantovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť o starých a chorých, či už vo forme dostupnosti inkontinenčných pomôcok alebo zdravotníckych pomôcok a liekov ako takých. "Odpoveďou je na jednej strane posilňovanie individuálnej zodpovednosti pacientov, napríklad vo forme osvety o prevencii, ako aj zvyšovanie transparentnosti vydávania inkontinenčných pomôcok, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia," dodal s dôvetkom, že rozhodne budú potrebné aj systémové zmeny.