< sekcia SEKCIA: Zdravie

Union poisťovňa pozýva ďalšie poistenky na mamografické vyšetrenie

Foto:

Už tento týždeň Union zdravotná poisťovňa posiela ďalším svojim poistenkám ďalšie pozývacie listy na skríningové mamografické vyšetrenie prsníkov.

Bratislava 24. septembra (OTS) - Už tento týždeň Union zdravotná poisťovňa posiela ďalším svojim poistenkám ďalšie pozývacie listy na skríningové mamografické vyšetrenie prsníkov v rámci národného onkologického programu Skríning a skorý záchyt nádorového ochorenia, ktorý je koordinovaný Ministerstvom zdravotníctva SR. Union zdravotná poisťovňa tak pokračuje v skríningu, ktorý ako prvá spustila už v roku 2017.

Pozývacie listy na skríningové mamografické vyšetrenie prsníkov dostávajú v tejto fáze poistenky vo veku 50 až 69 rokov, pretože táto veková skupina žien je najrizikovejšia. Následne budú pozývané aj staršie vekové skupiny, nakoniec sa plánuje skríning aj pre ženy vo veku 40 až 50 rokov. Pre zjednotenie pozývania budú ženy pozývané na skríning v mesiaci svojho narodenia. Pozývací list dostanú tie poistenky, ktoré nemajú diagnostikovanú rakovinu prsníka a v posledných 2 rokoch neabsolvovali mamografické vyšetrenie.

„V liste je zdôraznený význam skríningu, nachádza sa v ňom aj prehľadná infografika, ako postupovať a zoznam preverených, vysokošpecializovaných pracovísk, v ktorých odporúčame našim poistenkám vyšetrenie absolvovať,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. Pracoviská boli poverené vykonávať skríningové mamografické vyšetrenie Komisiou Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, nukleárnej medicíne a radiačnej onkológii. Splnili všetky kritériá, majú kvalitné prístroje s prísne kontrolovanou dávkou RTG žiarenia presne podľa odporúčaní európskych štandardov. Musia dosahovať kvalitatívne parametre, ktoré sú denne vyhodnocované a aj jednotlivé vyšetrenia a dávky žiarenia sú archivované a kontrolované. Tieto pracoviská zároveň garantujú oznámenie negatívneho výsledku do troch pracovných dní a v prípade podozrenia na onkologické ochorenie prsníka doriešenie do troch pracovných týždňov.

Pozývacie listy budú v tejto fáze odosielané len tým poistenkám, ktoré majú trvalé bydlisko v regiónoch, kde sa nachádzajú preverené mamografické pracoviská. Ich zoznam aj kontakty na objednanie sa na vyšetrenie nájde poistenka priamo v pozývacom liste. Počet pracovísk sa bude postupne zvyšovať, takže keď budú pokryté všetky regióny, budú pozývacie listy postupne odosielané všetkým ženám, ktoré spĺňajú definované kritériá. „Veľkou výhodou je, že pozývací list slúži zároveň ako žiadanka na uvedené vyšetrenie prsníkov, takže poistenka, ktorá ho dostane, nemusí ísť ku gynekológovi alebo všeobecnému lekárovi pre písomné odporučenie. Môže sa priamo objednať na skríningové mamografické vyšetrenie v jednom z preverených mamografických pracovísk,“ doplnila Elena Májeková.

Podľa zákona majú na bezplatné mamografické vyšetrenie prsníkov nárok všetky ženy od 40 rokov každé 2 roky. Union zdravotná poisťovňa uhradí mamografické vyšetrenie aj mladším ženám, ak je medicínsky opodstatnene indikované. Poistenky, ktoré v aktuálnej fáze skríningu nedostanú pozývací list, môžu teda absolvovať preventívne mamografické vyšetrenie v intervale a vo veku podľa zákona.

„Mamografia je v súčasnosti jediná diagnostická metóda, ktorá vie zachytiť rakovinu prsníka aj vo veľmi včasnom štádiu. Umožňuje odhaliť hrčku veľkosti už okolo 5 milimetrov. Ak sa rakovina prsníka zachytí v skorom štádiu, tak je vysoká šanca na vyliečenie pacientky, liečba je menej invazívna a výrazne sa znižuje úmrtnosť. Neignorujte preto, prosím, pozývací list a choďte najneskôr do 6 mesiacov po obdržaní pozvánky na mamografické vyšetrenie prsníkov do niektorého z preverených mamografických pracovísk,“ uviedla Miroslava Jurčáková, koordinátorka pre skríning Union zdravotnej poisťovne.