< sekcia SEKCIA: Zdravie

Union zdravotná poisťovňa opäť zvyšuje dostupnosť MR vyšetrení

Foto:

Včasná diagnostika je kľúčová pre úspešnú liečbu akejkoľvek choroby.

Bratislava 22. januára (OTS) - Veľkým prínosom v takzvanej diferenciálnej diagnostike, kedy treba u pacienta odlíšiť diagnózy s podobným klinickým obrazom je práve magnetická rezonancia, ktorá je dnes už štandardná zobrazovacia metóda. Vyšetrenie sa indikuje v prípadoch, keď je potrebné nahliadnuť detailnejšie na vzniknutý problém z diagnostického hľadiska a bez invazívneho zásahu. Dobrou správou je, že od začiatku februára môžu poistenci Union zdravotnej poisťovne absolvovať vyšetrenia magnetickou rezonanciou aj v ďalšom zariadení a to v bratislavskom Ružinove (budova Ružinovskej polikliniky), ktoré disponuje moderným prístrojom o sile 1,5 Tesla. Pracovisko sa bude zameriavať najmä na pacientov odosielaných z ambulancií. Nový prístroj je schopný realizovať všetky bežné MR vyšetrenia. Union zdravotná poisťovňa tak opäť rozšírila zmluvnú sieť o ďalšie nové pracovisko a celkovo má zazmluvnených až 55 MR pracovísk po celom Slovensku.

„Zazmluvnením ďalšieho zariadenia tak opäť zlepšujeme dostupnosť MR diagnostiky pre našich poistencov, čo je aj v súlade s našou stratégiou neustáleho rozširovania siete zmluvných poskytovateľov. Chceme našim poistencom takýmto spôsobom zabezpečiť čo najkratšie čakacie lehoty na tento typ vyšetrenia. Okrem toho, že podľa potrieb našich poistencov rozširujeme sieť MR pracovísk, tak aj pravidelne monitorujeme čakacie doby u našich zmluvných partnerov. Podľa zistení z terénu následne upravujeme zmluvné podmienky tak, aby bola našim poistencom v každom kraji zabezpečená dostupnosť MR vyšetrení spravidla do dvadsaťjeden dní,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. Nové MR zariadenie v Ružinove patrí do skupiny Pro Diagnotic Group, ktorá prostredníctvom portálu www.eradiologia.sk poistencom Union zdravotnej poisťovne sprístupňuje online a bezplatne výsledky i popis všetkých vyšetrení realizovaných v zariadeniach patriacich do tejto siete.

Union zdravotná poisťovňa má zo všetkých zdravotných poisťovní stále najkratšie čakacie doby na magnetickú rezonanciu. Je samozrejme potrebné, aby poistenci mali pred podstúpením vyšetrenia vystavenú žiadanku od svojho ošetrujúceho lekára- špecialistu. V roku 2019 Union zdravotná poisťovňa preplatila takmer 30 tisíc MR vyšetrení v celkovej úhrade za 3,9 milióna eur.