< sekcia SEKCIA: Zdravie

Vakcíny pomohli eliminovať infekčné choroby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

V Európskej únii je pre všetky štáty záväzný spoločný Európsky liekopis, ktorý obsahuje záväzné normatívy kvality liečiv a liekov a na jeho tvorbe sa podieľajú medzinárodní experti.

Bratislava 8. júla (TASR) - Vakcíny dokázateľne zachránili milióny ľudských životov, patria preto k najväčším úspechom medicíny. Konštatuje to lekár a vedec Peter Celec na portáli Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o dôležitosti očkovania. Vakcíny podľa neho ľudstvu pomohli eliminovať mimoriadne nebezpečné infekčné choroby a v súčasnosti už vedci pracujú aj na vytvorení vakcín proti neinfekčným chorobám.

Vývoj vakcín sa podľa neho v zásade nelíši od vývoja iných liečiv. „Výskum na bunkách a zvieratách vedie k výberu takých vakcín a liečiv, ktoré majú šancu byť úspešné aj u ľudí,“ vysvetľuje Celec. Klinické štúdie následne testujú bezpečnosť a účinnosť vakcíny. „Ak sa ukáže, že testovaná vakcína je bezpečná a účinná, porovnáva sa s podobne zacielenou vakcínou, ktorá je aktuálne dostupná. Na trh do bežného používania sa dostanú iba vakcíny, ktoré sa v účinnosti a bezpečnosti presadia v porovnaní s aktuálnym štandardom,“ popisuje. Tento postup je podľa neho zdĺhavý a extrémne nákladný, ale výskumníci ním predchádzajú zlyhaniam.

V Európskej únii je pre všetky štáty záväzný spoločný Európsky liekopis, ktorý obsahuje záväzné normatívy kvality liečiv a liekov a na jeho tvorbe sa podieľajú medzinárodní experti. Pred umiestnením na slovenský trh musí výrobca v predstihu predložiť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) dokumenty, ktoré preukazujú, že terapeutická účinnosť výrobku prevažuje nad jeho potenciálnymi rizikami.

Očkovanie, ako každý zdravotný úkon, môže mať isté riziká. Každý lekár je povinný nahlásiť ŠÚKL a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva výskyt prípadných nežiaducich reakcií po očkovaní. „V prípade potreby lekár prijíma opatrenia od doplnenia informácií o očkovacej látke, vydania upozornení pre zdravotníckych pracovníkov a pre pacientov, obmedzenia používania až po stiahnutie očkovacej látky z trhu,“ uvádza ÚVZ SR.