< sekcia SEKCIA: Zdravie

Vláda schválila smerovanie zdravotnej politiky do roku 2030

Na snímke sprava minister spravodlivosti Tomáš Borec, ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič. Foto: TASR/Michal Svítok

Zuzana Zvolenská už po svojom nástupe avizovala, že chce dať zdravotníctvu dlhodobejšiu víziu.

Bratislava 18. decembra (TASR) - Vláda dnes odobrila smerovanie zdravotnej politiky, ktoré presahuje viac ako jedno volebné obdobie. Ministri schválili Strategický rámec v oblasti zdravia pre roky 2013 až 2030. Má ísť o základný dokument, ktorý smerovanie zdravotnej politiky určuje v strednodobom a dlhodobom horizonte.

"Kľúčové rozhodnutia v zdravotníctve v minulosti boli často pripravované bez dostatočného porozumenia a identifikovania skutočných problémov. Ambíciou tohto dokumentu je na základe metodického postupu identifikovať reálne problémy slovenského zdravotníctva, nájsť merateľné ukazovatele a stanoviť dosiahnuteľné ciele do roku 2030," konštatuje sa v materiáli. Následne sa majú predstaviť nástroje pre ich dosiahnutie.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (nominant Smer-SD) už po svojom nástupe avizovala, že chce dať zdravotníctvu dlhodobejšiu víziu. Strategický rámec stanovuje priority v troch oblastiach, a to ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti a vo verejnom zdraví. "V rámci týchto priorít budú v priebehu rokov 2014 až 2016 postupne vytvorené detailné implementačné stratégie, ktoré budú podrobne popisovať spôsob dosiahnutia stanovených cieľových indikátorov," približuje sa v stratégii.

Slováci sa v súčasnosti v zdraví dožívajú priemerného veku 52 rokov, kým v krajinách OECD je priemer takmer 62 rokov. Ministerstvo by chcelo, aby sa v roku 2030 aj u nás ľudia dožívali podobného veku. Stratégia si preto stanovuje cieľ 63 rokov ako vek, ktorého by sa väčšina ľudí mala dožiť v zdraví. Žiadna revolúcia v zdravotníctve sa však podľa riaditeľa Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Ivana Poprockého nechystá, cieľ sa má dosiahnuť postupne.

V prípade ambulantnej starostlivosti sa má napríklad zaviesť integrovaný model zdravotnej starostlivosti, ako aj zabezpečiť dopĺňanie systému zdravotníctva o všeobecných lekárov a špecialistov prostredníctvom rezidentského programu. Ten už ministerstvo predstavilo. Majú sa tiež zavádzať medicínske preventívne programy v predchádzaní ochorení.

Pri ústavnej zdravotnej starostlivosti stratégia hovorí o redefinovaní typov nemocníc, ako aj rozsahu nimi poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Má sa tiež napríklad prehodnotiť počet akútnych lôžok a posilniť počet lôžok pre chronických pacientov.

Strategický rámec počíta s tým, že v slovenských nemocniciach by v budúcnosti malo byť oveľa menej nemocničných lôžok ako v súčasnosti. Kým teraz je v nemocniciach okolo 34.000 lôžok, za optimum pre rok 2030 stanovilo ministerstvo cieľ necelých 19.000 postelí. Nemocnice by sa v budúcnosti mali venovať hlavne akútnym pacientom. Zároveň s tým sa má posilniť postavenie primárneho sektora zdravotnej starostlivosti. To by malo viesť k zníženiu počtu pacientov, ktorí nakoniec skončia v nemocnici, alebo tam prídu bez potrebnej diagnostiky.

V oblasti verejného zdravia stratégia hovorí o realizácii programov v oblasti nemedicínskej prevencie spoločensky závažných chorôb a zdravotných rizík či zvyšovaní úrovne verejného zdravia u sociálne znevýhodnených komunít.

Strategický rámec nemá podľa ministerstva ambíciu zostávať do roku 2030 nemenným. "Preto je potrebné vnímať aj tento dokument ako dynamický materiál, ktorý môže byť v budúcnosti doplňovaný na základe nových poznatkov," pripomína sa v materiáli.