< sekcia SEKCIA: Zdravie

Výrobcovia liekov predložili rezortu svoje návrhy k zákonom o liekoch

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič

Novelami ministerstvo upravuje pravidlá pre vývoz liekov, navhuje zmenu cenotvorby tak, aby cena liekov na Slovensku nebola vyššia ako priemer troch najnižších cien v Európskej únii.

Bratislava 8. augusta (TASR) – Asociácie, ktoré zastupujú výrobcov nových a generických liekov, a tiež ich distribútorov, predložili ministerstvu zdravotníctva svoje návrhy na úpravy zákonov, ktoré ovplyvňujú trh s liekmi a zdravotníckymi pomôckami. Rezort v utorok (7.8.) poslal na pripomienkovanie novelu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach aj novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

"Medzirezortné pripomienkové konanie vnímame ako súčasť prebiehajúcej odbornej diskusie, do ktorej chceme zasiahnuť aj našimi návrhmi," povedal riaditeľ pre externé vzťahy Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS) Štefan Mesároš. Firmy oceňujú, že odborná diskusia vôbec prebieha, lebo v nedávnej minulosti to podľa nich nebolo pravidlom. "Prax veľmi rýchlo ukázala, že naša kritika krokov prijatých bývalým vedením ministerstva zdravotníctva bola opodstatnená a mohlo sa jej predísť odbornou diskusiu za účasti všetkých zainteresovaných strán," dodala manažérka Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) Jana Srníková.

SAFS, ADL a Asociácia zahraničných výrobcov generických liekov (GENAS) sa vo svojich návrhoch venujú najmä nedoriešeným otázkam kontradikcií niektorých zákonov navzájom, faktickej nevykonateľnosti niektorých nových noriem, spresneniu znení niektorých predpisov, celkovej flexibilite trhu, zosúladeniu niektorých ustanovení nových zákonov s platnou európskou legislatívou a posilneniu práv pacientskej verejnosti. "Nie je tajomstvom, že sme kritizovali napríklad mnoho kontradikcií medzi novým zákonom o liekoch a zákonom o reklame. Kritizovali sme aj fakt, že nová legislatíva ohrozuje klinické skúšky nových liekov a upozorňovali sme na hrozbu reexportov liekov. To všetko a mnohé iné veci sa nachádzajú aj v našich návrhoch na zmeny v liekovej legislatíve," spresnil Mesároš.

Novelami ministerstvo upravuje pravidlá pre vývoz liekov, navhuje zmenu cenotvorby tak, aby cena liekov na Slovensku nebola vyššia ako priemer troch najnižších cien v Európskej únii. Zmeny majú tiež priniesť sprísnenie vstupu prvých generických liekov na trh. Cena týchto liekov má byť po novom nižšia o 35 percent oproti cene originálneho lieku. Momentálne je to 30 percent. Rezort v návrhu novely zákona o liekoch navrhuje opätovný zákaz vernostných systémov a taktiež stanovuje podmienku, že jedna osoba môže získať povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti len v jednej verejnej lekárni a v jednej pobočke verejnej lekárne, čo znamená koniec sieťovým lekárňam.