< sekcia SEKCIA: Zdravie

Vyvlastnenie ZP by malo byť poslednou, nie prvou alternatívou

Myslí si to predseda správnej rady Inštitútu pre zdravotnú politiku (IHP) Tibor Šagát.

Bratislava 31. júla (TASR) - Vytvorenie jednej, štátnej zdravotnej poisťovne (ZP) nezaručí efektívnejšie využívanie peňazí v systéme zdravotnej starostlivosti a prináša riziko veľkých ekonomických strát štátu voči súkromným zdravotným poisťovniam. Povedal pre TASR predseda správnej rady Inštitútu pre zdravotnú politiku (IHP) Tibor Šagát.

"Cieľom by nemal byť unitárny alebo pluralitný zdravotný systém, ale systém obsahujúci základné vlastnosti deklarované Svetovou zdravotníckou organizáciou. To znamená rovnakú dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov. Nemožno pripustiť, aby sa niektoré prvky systému obohacovali, v súčasnosti bežne, na úkor iných. Príkladom môžu byť laboratóriá, ktoré majú vlastné zmluvy s poisťovňami, miesto toho, aby ich mali s nemocnicami, či pridrahý záchranný zdravotný systém," vyhlásil Šagát.

Podľa advokátky Jany Martinkovej, poradkyne IHP pre oblasť zdravotnej legislatívy, pre súčasný nesprávny mechanizmus toku finančných zdrojov v zdravotnom sektore je irelevantné, či prebieha v unitárnom alebo v pluralitnom systéme. Vyvlastnenie poisťovní v snahe zefektívniť systém slovenského zdravotníctva je preto najdrahším, najrizikovejším a najmenej účinným variantom. "Bez zníženia nákladovej efektívnosti a zvýšenia systémovej efektívnosti bude finančné zaťaženie občanov neustále narastať, napriek tomu, že zisky zdravotných poisťovní sú jasným dôkazom, že v systéme je zdrojov dosť," zdôraznila Martinková.

Z jej pohľadu sú alternatívou dôsledné novelizácie viacerých legislatívnych noriem, ako je zákon o zdravotnej starostlivosti, zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o zdravotnom poistení, zákon o zdravotných poisťovniach a zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. "Až po realizácii týchto menej radikálnych alternatívnych riešení možno v prípade potreby pristúpiť k vyvlastneniu, inak jeho legitimita, na škodu nás všetkých, nebude pred arbitrážnym či Ústavným súdom obhájiteľná," dodala Martinková.

Jedna zdravotná poisťovňa by mala na Slovensku vzniknúť neskôr, ako to pôvodne plánoval kabinet Roberta Fica (Smer-SD). Pripravovaný transformačný zákon podľa informácií TASR počíta s tým, že poisťovne sa zlúčia do jednej od januára 2015. Z doterajších vyjadrení ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej (nominant Smer-SD) vyplývalo, že hlavné termíny by sa napriek sklzu v projekte pritom posúvať nemuseli.

Šagát upozorňuje, že zmena zdravotného systému je mimoriadne ťažká úloha, ktorej vývoj presiahne viac ako len jedno volebné obdobie, preto ju možno úspešne zvládnuť len po dohode naprieč celým spektrom politických strán, profesijných organizácií, občianskych združení. "V opačnom prípade sa môže realizovať najhoršia alternatíva, a to ovládnutie unitárneho systému ekonomickými skupinami, ktorých primárnym cieľom je zisk," uzavrel Šagát.

Inštitút pre zdravotnú politiku (IHP) založili v roku 2004 traja bývalí ministri zdravotníctva SR Alojz Rakús, Tibor Šagát a Roman Kováč ako neziskovú organizáciu združujúcu ľudí, ktorí sa usilujú spoluvytvárať podmienky pre tvorbu a realizáciu zdravotnej politiky, vychádzajúc zo zásad definovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou. Hlavným cieľom IHP je sústavne zlepšovať systém poskytovania zdravotnej starostlivosti o občanov SR, optimalizovať pracovné podmienky, zvyšovať spoločenské postavenie zdravotníkov a podporovať aktívnu účasť občanov SR v procesoch tvorby a realizácie zdravotnej politiky.