< sekcia SEKCIA: Zdravie

Zdravotné poisťovne môžu zariadeniam preplácať ošetrovateľské úkony

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zákon od 1. júla 2014 umožnil uzatváranie zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti medzi zdravotnou poisťovňou a zariadením sociálnych služieb.

Bratislava 24. novembra (TASR) – Zdravotné poisťovne môžu zariadeniam sociálnej starostlivosti preplácať deväť ošetrovateľských výkonov, ktoré poskytujú prostredníctvom svojich zamestnancov, ak títo majú potrebnú kvalifikáciu.

"Už v minulosti sme deklarovali, že v prípade potreby je naša poisťovňa pripravená preplácať ošetrovateľskú starostlivosť aj v zariadeniach sociálnych služieb. Zaevidovali sme niekoľko žiadostí o uzavretie zmluvného vzťahu so zariadeniami sociálnych služieb, ktoré však doposiaľ nepredložili zákonom stanovené doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy," informovala TASR hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Eva Ravingerová.

Zdravotná poisťovňa Dôvera rokuje zatiaľ len s jedným poskytovateľom sociálnych služieb o zmluve, ktorá bude riešiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre klientov v tomto zariadení. "Predmetom rokovaní budú aj cenové podmienky na úhradu výkonov, ktoré definuje zákon. Bližšie o nich budeme môcť hovoriť po uzavretí týchto rokovaní," povedala TASR PR špecialistka poisťovne Monika Šimunová.

Union ZP má poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pre svojich poistencov zabezpečené dostatočným počtom zmluvných zdravotníckych zariadení. "Jednotlivé výkony uhrádzame v zmysle platného Katalógu výkonov a v cene bodu dohodnutej v zmluve," priblížila špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa Union zdravotná poisťovňa Judita Smatanová.

Zákon od 1. júla 2014 umožnil uzatváranie zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti medzi zdravotnou poisťovňou a zariadením sociálnych služieb. Zmena sa zaviedla novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Týmto zákonom sa novelizoval aj zákon o sociálnych službách.

Ide o novú právnu úpravu. Zabezpečuje dovtedy neuskutočnenú previazanosť právnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti v právnych predpisoch v oblasti zdravotnej starostlivosti, s právnou úpravou poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb - zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej služby, domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach. Zaviedla sa tak nová forma poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb poskytovaná v súlade so štandardnými ošetrovateľskými postupmi. Pri zistení nesprávneho poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa povahy veci uložiť pokutu.