< sekcia SEKCIA: Zdravie

Zdravotné poisťovne vrátia vyše 733.000 poistencom peniaze za lieky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Najvyšší doplatok za prvý štvrťrok 2020 je vo výške 16.187,56 eura.

Bratislava 24. júna (TASR) - Zdravotné poisťovne (ZP) v týchto dňoch opäť vracajú poistencom peniaze v rámci ochranného limitu na doplatky za lieky. Vyše 733.000 poistencom posielajú za prvý štvrťrok tohto roka asi 6,42 milióna eur. Poistenci ich dostávajú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.

Poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), ktorí v prvom štvrťroku prekročili tzv. limit spoluúčasti, pošle na účty doplatky za lieky za viac ako 4,3 milióna eur. Ide o 213.927 poistencov.

Takmer 68 percent z tejto sumy, teda viac ako 3,1 milióna eur, rozdelila VšZP medzi poberateľov invalidných dôchodkov, držiteľov preukazu ťažko zdravotne postihnutého (ŤZP) a invalidných poistencov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok.

Druhú najvyššiu sumu, vyše jedného milióna eur (25 percent), uhradí VšZP poberateľom starobných, výsluhových a predčasných starobných dôchodkov a osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na dôchodok.

Najvyšší doplatok za prvý štvrťrok 2020 je vo výške 16.187,56 eura. VšZP ho vyplatila zákonným zástupcom 11-ročného dieťaťa, ktoré je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom.

V prípade Dôvery zdravotnej poisťovne ide takmer o 70.000 poistencov a o sumu, ktorá dosahuje približne 1,67 milióna eur. Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je 17.274 dôchodcov, 41.576 držiteľov preukazu ŤZP, 10.585 detí do šiestich rokov veku a 336 detí do šiestich rokov veku so zdravotným postihnutím. "Z celkovej sumy vrátených doplatkov vrátime 343.000 eur dôchodcom, 861.000 eur držiteľom preukazu ŤZP, 446.000 eur deťom do šiestich rokov veku a 19.000 eur deťom do šiestich rokov veku so zdravotným postihnutím," povedal pre TASR PR špecialista súkromnej ZP Matej Štepianský. Najvyšší doplatok vo výške 7642 eur dá poisťovňa ŤZP šesťročnému chlapcovi.

Rovnako aj súkromná Union zdravotná poisťovňa vráti viac ako 18.000 poistencom v doplatkoch za lieky za prvý kvartál 2020 takmer 450.000 eur. Hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová priblížila, že z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je 2389 dôchodcov, 11.926 držiteľov preukazu ŤZP, 3623 detí do šiestich rokov veku a 104 detí do šiestich rokov veku so zdravotným postihnutím.

"Z celkovej sumy vrátených doplatkov vrátime 47.000 eur dôchodcom, 244.000 eur držiteľom preukazu ŤZP, 156.000 eur deťom do šiestich rokov veku a takmer 2000 eur deťom do šiestich rokov veku so zdravotným postihnutím," uviedla. Okrem toho už Union ZP poslala za prvý kvartál v rámci svojho benefitu deťom a mládeži do 17 rokov ďalších 36.000 eur Najvyššia vrátená suma je 8927,42 eura dieťaťu so svalovou dystrofiou.

Ochranný limit sa vzťahuje na všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa. Treba však pamätať na to, že do limitu sa započítava doplatok za najlacnejšiu verziu lieku na trhu. Pokiaľ suma nepresiahne tri eurá, zdravotná poisťovňa ju pripočíta v ďalšom kvartáli.