< sekcia SEKCIA: Zdravie

ZP: Výzvou pre budúceho ministra zdravotníctva budú financie

Na snímke žena v ochrannej rúške, foto z archívu. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdravotná poisťovňa Dôvera považuje za najdôležitejšiu úlohu nového ministra alebo ministerky zdravotníctva zvládnutie situácie, ktorá súvisí so šírením nového koronavírusu.

Bratislava 15. marca (TASR) – Zabezpečenie finančných zdrojov pre rezort, reforma systému, zabezpečenie dostatku pracovnej sily či zvládnutie situácie spojenej s novým koronavírusom, to všetko bude veľkou výzvou pre budúceho slovenského ministra zdravotníctva. Pre TASR to uviedli zdravotné poisťovne (ZP) pôsobiace na slovenskom trhu.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) poukázala na to, že zdravotníctvo nie je ostrovom a jeho problémy treba vnímať v súvislosti s inými odvetviami, najmä pri presadzovaní legislatívnej a finančnej predvídateľnosti, ktorá ovplyvňuje stabilitu v rezorte. Keďže na Slovensku si udržateľnosť zdravotného systému vyžaduje zásadnú reformu, budúci minister bude stáť pred úlohou, ako priniesť a presadiť víziu rozvoja zdravotníctva, lebo len tak dokáže koncepčne riešiť nahromadené problémy.

"Za jednu z najväčších výziev, s ktorou sa budúci minister zdravotníctva bude musieť popasovať, považuje VšZP stratifikáciu nemocníc. Keďže predovšetkým pracoviská s dostatočnou praxou zaručujú poistencom nielen kvalitu, ale aj bezpečnosť poskytnutého výkonu či liečby, VšZP už v súlade so zámerom stratifikácie ponúkla od 1. apríla 2019 ústavným zdravotníckym zariadeniam, ktoré využívajú klasifikačný systém DRG, návrh dodatku k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti," uviedla hovorkyňa štátnej ZP Slávka Gáborová.

Ako ďalej priblížila, návrh sa týkal zavedenia minimálneho počtu vybraných zdravotných výkonov, ktoré sú ústavné zdravotnícke zariadenia povinné zabezpečiť počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. "Vzhľadom na chýbajúcu legislatívu v súvislosti so stratifikáciou nemocníc VšZP pristúpila k vytvoreniu vlastných hodnotiacich kritérií ústavných zdravotníckych zariadení, tzv. EBHR limitov, a v súčasnosti má zmluvne dohodnuté ustanovenia o minimálnom počte vybraných zdravotných výkonov s 23 poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti," komentovala pre TASR s dôvetkom, že VšZP bude plnenie minimálneho počtu zdravotných výkonov priebežne sledovať, vyhodnocovať a zverejňovať.

"Za najdôležitejšiu úlohu nového ministra alebo ministerky zdravotníctva považujeme zvládnutie situácie, ktorá súvisí so šírením nového koronavírusu," komentoval PR špecialista ZP Dôvera Matej Štepianský. Podľa najväčšej súkromnej ZP bude ďalšou veľmi dôležitou úlohou stabilizovanie financovania. "Odchádzajúca vláda nám zanecháva katastrofálne nastavený rozpočet, ktorý sa nezaobíde bez dofinancovania zdravotníctva alebo v opačnom prípade bez škrtov v zdravotnej starostlivosti," mieni.

V ZP Dôvera by si priali, aby sa nový šéf rezortu zdravotníctva neuchyľoval k populistickým sľubom, ale aby s rozvahou a odbornosťou riešil skutočné problémy zdravotníckeho systému a myslel pri tom v prvom rade na pacientov a poistencov. V prípade, že sa nový minister odhodlá k veľkým zmenám, veľkým projektom, podľa ZP Dôvera by mal k takémuto kroku otvoriť verejnú odbornú debatu, aby získal pre svoje zámery čo najväčšiu podporu a predišiel nedorozumeniam v sektore. "Medzi prvými by to malo byť pokračovanie v stratifikácii slovenských nemocníc," dodal Štepianský.

Hovorca ZP Union Matej Neumann pre TASR uviedol, že budúci minister životne dôležitého rezortu zdravotníctva by mal mať jasnú víziu, presný plán a cieľ, ako zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti, ako aj začať realizovať dlhodobú stratégiu zabezpečenia zdravotnej starostlivosti z pohľadu personálneho zabezpečenia. "Nový minister by mal prioritne stabilizovať financovanie zdravotníctva, no a najmä by mal mať politickú odvahu a silu konečne presadiť zásadné a kľúčové reformy, ako napríklad stratifikácia nemocníc, ktoré naše zdravotníctvo priam akútne potrebuje," povedal.

Podľa súkromnej ZP Union je dôležité aj to, aby mal budúci šéf rezortu zdravotníctva rovnaký prístup ku všetkým "stakeholderom" pôsobiacim v systéme a komunikoval s nimi.