< sekcia SEKCIA: Zdravie

Zdravotnícke odbory sa spojili, odmietajú hrozbu väzenia

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Nesúhlasný postoj majú rovnako ako lekárski odborári aj sesterské odbory a odborový zväz zdravotníkov.

Bratislava 22. januára (TASR) - Odborové organizácie v zdravotníctve sa spojili, aby spoločne odmietli zmeny, ktoré chce prostredníctvom poslancov presadiť ministerstvo zdravotníctva. Tie majú zabezpečiť nepretržitú prevádzku v nemocniciach. Zároveň má po novom lekárom, ktorí počas núdzového stavu odmietnu nastúpiť do služby, hroziť pokuta alebo väzenie. Zmeny mala pôvodne priniesť poslanecká novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá by nepriamo novelizovala aj Trestný zákon. Ako však medzitým avizovalo ministerstvo zdravotníctva, ten sa bude nakoniec meniť ďalším poslaneckým návrhom.

Lekárski odborári už preto napísali aj predsedom parlamentných strán, členom zdravotníckeho výboru a premiérovi Robertovi Ficovi. Pripravované zmeny totiž vnímajú ako snahu o kriminalizáciu zdravotníckych pracovníkov. "Vnímame to ako mocenskú odpoveď na našu snahu zlepšiť pomery pracovníkov v zdravotníctve, ako aj stransparentniť a zefektívniť celé slovenské zdravotníctvo," píše sa v liste Lekárskeho odborového združenia. Návrhom okrem iného vyčítajú, že o pokutách či odobratí licencie má rozhodovať ministerstvo, ktoré nepovažujú za nestranného arbitra.

Lekári sú presvedčení, že plánované zmeny ich posunú na úroveň povinností profesionálnych vojakov a policajtov bez výhod z toho plynúcich. Zároveň tvrdia, takéto kroky by boli porušením Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zrušení nútenej práce. Ten hovorí, že štáty, ktoré dohovor ratifikujú, sa zaväzujú potláčať a nepoužívať akúkoľvek formu nútenej alebo povinnej práce ako prostriedok politického nátlaku, či ako trest za účasť na štrajkoch. Slovensko ho ratifikovalo v roku 1997.

Nesúhlasný postoj majú rovnako ako lekárski odborári aj sesterské odbory a odborový zväz zdravotníkov. "Arogancia vládnej garnitúry sa naďalej stupňuje nielen k lekárom a sestrám, ale i k ostatným zdravotníckym pracovníkom," poukázala predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Iveta Svetlanská. V prípade, že by navrhované zmeny prešli, sesterské odbory chcú iniciovať podanie na Ústavný súd SR. Šéf Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay sa chce zase obrátiť na prezidenta Ivana Gašparoviča.

Sestry poukázali, že v prípade trestnoprávnej zodpovednosti by štátna moc namiesto dialógu použila mocenské donútenie. Umelo by sa tak podľa nich diskriminovali zdravotníci, ktorí by mali väčšie povinnosti ako ostatní, s výnimkou bezpečnostných či záchranných zložiek štátu. Ako pripomenula Svetlanská, im vzhľadom na mimoriadne povinnosti prislúcha aj mimoriadne finančné ohodnotenie spolu s mimoriadnymi sociálnymi výhodami, ktoré zdravotnícki pracovníci nemajú.

Ministerstvo zdravotníctva dmieta, že chce kriminalizovať zdravotníkov, prvoradý má byť pacient


Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odmieta tvrdenia, že za plánovanými legislatívnymi zmenami, ktoré majú zabezpečiť nepretržitú dostupnosť zdravotnej starostlivosti, stojí kriminalizácia zdravotníkov. Rezort pripomenul, že zmenami reaguje na situácie z minulosti, keď lekári podali hromadné výpovede, alebo nenastúpili do služieb. "Primárnou snahou ministerstva je ochrana občanov SR. Ak ktokoľvek tvrdí, že cieľom je obsadiť slovenské väznice lekármi, zavádza," uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

Ministerstvo je presvedčené, že zdravotníci musia niesť trestnoprávnu zodpovednosť za nenastúpenie do služieb v krízovom stave. Rezort poukazuje, že pacient sa už nesmie stať rukojemníkom nátlakových akcií z ich strany, naopak, má mať istotu poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Okrem toho pripomína, že plánované zmeny v legislatíve sú len pre prípad mimoriadnych situácií, keď zdravotník bude musieť nastúpiť do práce len na obmedzený čas, aby bolo možné zabezpečiť plynulú zdravotnú starostlivosť.

Ministerstvo má podozrenie, že lekárski odborári sa vyjadreniami o kriminalizácii zdravotníkov snažia o politikárčenie, čo odmieta. "Na prvom mieste musí byť za každých okolností pacient, ktorý nesmie mať ani náznak pochybnosti o poskytovaní plynulej zdravotnej starostlivosti v čo možno najvyššej dostupnej kvalite," povedala Zvolenská.