< sekcia SEKCIA: Zdravie

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím oslavuje 40 rokov

Na snímke účastníci charitatívnej kampane Deň krivých zrkadiel s drobnými remeselnými výrobkami v bratislavskom Starom meste 12. júna 2014. Na podujatí predstavia mentálne hendikepovaní svoje vedomosti a zručnosti, aby pomohli odbúrať predsudky spoločnosti voči ľuďom s touto formou postihnutia. Foto: TASR/Martin Baumann

ZPMP sa podľa Mišovej za 40 rokov činnosti podarilo presadiť mnohé pozitívne zmeny v legislatíve aj v praxi, vďaka ktorým sa zlepšila kvalita života ľudí s mentálnym postihnutím.

Bratislava 12. júna (TASR) - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v SR už 40 rokov pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím začleniť sa do spoločnosti.

"Ľudia s mentálnym postihnutím chcú byť akceptovanou súčasťou spoločnosti, chcú žiť bežný život, chodiť do školy, do práce či zariadenia sociálnych služieb," hovorí Iveta Mišová, riaditeľka združenia, ktoré si v piatok pripomína 40. výročie svojho vzniku.

"Chcú mať priateľov, tráviť s nimi voľný čas a žiť život, ktorý ich napĺňa. Nechcú sa stretávať s predsudkami, diskrimináciou, neustálym hodnotením, akí sú," dodala.

Rodiny detí s mentálnym postihnutím majú podľa nej ťažkú úlohu, veľkú zodpovednosť a zaslúžia si pomoc zo strany štátu a spoločnosti. Poďakovala za spoluprácu všetkým jednotlivcom, zamestnancom združeniam, dobrovoľníkom, osvieteným politikom, členským i spolupracujúcim organizáciám a inštitúciám.

ZPMP sa podľa Mišovej za 40 rokov činnosti podarilo presadiť mnohé pozitívne zmeny v legislatíve aj v praxi, vďaka ktorým sa zlepšila kvalita života ľudí s mentálnym postihnutím. Patria medzi ne napríklad vzdelávanie pre všetkých, občianske preukazy všetkým, vznik nových sociálnych služieb typu chráneného alebo podporovaného bývania. Tiež vznik chránených dielní, podporovaného zamestnávania, iniciovanie opatrovníckej reformy a sebaobhajovanie.

Medzi projekty zamerané na celoživotné vzdelávanie a zmenu postojov spoločnosti patria Deň krivých zrkadiel a Výtvarný salón ZPMP. Združenie vydáva rozličné publikácie a časopisy, organizuje rekondičné aktivity a zriadilo prvý integračný podnik pre ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku Bivio.