Quantcast
< sekcia SEKCIA: Zdravie

Zmluva medzi UNLP a LF UPJŠ sa skončila, budúcnosť medikov je neistá

riaditeľ UNLP Ladislav Rosocha Foto: TASR/František Iván

Dekan LF Leonard Siegfried dnes pred novinármi vyhlásil, že UPJŠ sa rozhodla po porade prednostov nepodpísať návrh zmluvy, ktorý predložila UNLP.

Košice 31. júla (TASR) – Pôvodné zmluvy o spolupráci Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice s Lekárskou fakultou (LF) UPJŠ Košice o zabezpečení výučbových základní platia len do dnešného dňa po tom, čo sa jej platnosť po vypovedaní predchádzajúcim vedením UNLP predlžila o jeden mesiac.

Dekan LF Leonard Siegfried dnes pred novinármi vyhlásil, že UPJŠ sa rozhodla po porade prednostov nepodpísať návrh zmluvy, ktorý predložila UNLP. „Riaditeľovi sme predložili podpísanú zmluvu takú, akú navrhovala UPJŠ,“ povedal Siegfried.

Neurčená zodpovednosť
UNLP Košice
Foto: TASR
Zdôraznil, že nielen UNLP má nezávislé právne analýzy o postavení prednostu na klinikách UNLP, ale tieto má aj LF UPJŠ. Rozpory sú založené najmä na tom, kto má byť zodpovedný za zdravotnú starostlivosť na klinikách UNLP – či to má byť prednosta – zamestnanec LF, alebo primár – zamestnanec UNLP. „Nie je pravdou, že prednosta nemôže mať podľa zákonníka práce podpísané pracovné zmluvy aj s UNLP,“ spresnil Siegfried. Poukázal tiež na to, že napriek tvrdeniam riaditeľa UNLP Ladislava Rosochu, že v prípade nepodpísania zmluvy by nemocnica prišla o 6,8 percenta pracovných úväzkov. „Je síce pravda, že úväzky majú prednostovia podpísané na štvrtinu pracovnej doby, ale ich výkon pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti je viac ako plný pracovný úväzok,“ dodal dekan LF UPJŠ.

Zástupca dekana LF Daniel Pella, ktorý je zároveň prednostom internej kliniky uviedol, že ho uráža, ak niekto chce rozhodnúť o tom, že by mal byť zodpovedný len za pedagogickú a výskumnú činnosť a už nie za zdravotnú starostlivosť.

Študenti sú obeťami
„Najviac je nám ľúto študentov, ktorých praktickú výučbu LF UPJŠ svojím prístupom priamo ohrozuje. Pre študentov medicíny máme pripravené stopercentné podmienky na výkon praktickej časti štúdia a návrhy zmlúv ich v tom nijako neobmedzujú. Je neseriózne a pre mňa nepochopiteľné, prečo by sa študenti Lekárskej fakulty mali stať obeťami zákonnej úpravy kompetencií prednostov a primárov na klinikách,“ vyhlásil Rosocha.

Návrh novej zmluvy obsahuje totiž článok, ktorý medzi zamestnancami LF vyvolal nevôľu. Podľa neho by na klinikách prednostovia v celom rozsahu zodpovedali za pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť, teda za výučbu a za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na klinike zodpovedá primár v celom rozsahu.

Prioritou je stále pacient
„Nemocnici záleží na novej generácii zdravotníckych pracovníkov a preto má naďalej záujem o pokračovanie v praktickej výučbe študentov,“ doplnil riaditeľ UNLP Košice.

„Ak zmluvy nebudú podpísané, činnosť UNLP to v žiadnom prípade neohrozí, pretože hlavným predmetom činnosti UNLP Košice je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pre účel ktorého bola zriadená. Prioritou našich zamestnancov je starostlivosť o pacienta, ktorá je a aj bude zabezpečená,“ ubezpečil verejnosť riaditeľ nemocnice.

Dekan LF doplnil, že problém s tým, že medici od 1. augusta nemajú výučbové základne by mal riešiť štát. „Štát musí garantovať vzdelávanie,“ doplnil s tým, že existuje ponuka od nemocnice v Miškovci v Maďarsku na zabezpečenie výučbových základní tam. „Pevne verím, že vzdelávanie medikov v Košiciach nie je ohrozené,“ uzavrel Siegfried.

Nemocnici chýba vedecký výskum
Podľa Rosochu UNLP nemôže podpísať návrh zmluvy, ktorý predložila LF UPJŠ, lebo do predmetu činnosti zahrnuli aj vedecký výskum, ktorý nemocnica v predmete činnosti tohto času nemá. „Bolo by nezákonné zaväzovať sa k plneniu tejto činnosti bez Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré udeľuje Ministerstvo školstva,“ povedal Rosocha. Doplnil, že tento návrh zmluvy navyše ignoruje pozíciu primára kliniky, ktorý v celom rozsahu zodpovedá za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle interných predpisov a Zákonníka práce, čím by došlo k hrubému porušeniu zákona.

„V liste UPJŠ, doručeného nám 30. júla sa uvádza, že v zmysle platnej právnej úpravy UPJŠ Košice má povinnosť vykonať výberové konanie na zabezpečenie praktickej výučby študentov LF UPJŠ. UPJŠ nás s takouto požiadavkou nikdy neoslovila. Návrhy zmlúv UNLP sú v súlade s platnými právnymi predpismi a sú pripravené na podpis,“ dodal na záver Rosocha.