< sekcia Žilinský kraj

Rodičia nemusia od apríla uhrádzať poplatky za školy v Žiline

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Jakub Kotian

Zápisy žiakov do prvých ročníkov žilinských základných škôl (ZŠ) na školský rok 2020/2021 sa podľa rozhodnutia zriaďovateľa uskutočnia od 15. do 17. apríla.

Žilina 31. marca (TASR) - Rodičia nemusia od 1. apríla uhrádzať poplatky za prevádzku škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Žilina. Finančné prostriedky zaplatené za marec školy zohľadnia po opätovnom nástupe detí do škôl. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Doplnil, že mesto Žilina o tom rozhodlo z dôvodu úplného uzatvorenia škôl na základe prijatých opatrení v súvislosti s eliminovaním rizika ochorenia COVID-19. "Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) z 26. marca, ktorý konkretizoval ďalšie preventívne opatrenia v oblasti školstva, sa zároveň do odvolania predĺžila doba uzatvorenia škôl a školských zariadení v SR," pripomenul Miškovčík.

"Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021 sa budú podľa nových opatrení podávať od 30. apríla do 31. mája. Bez nutnosti osobnej prítomnosti detí, pričom sa nebude vyžadovať potvrdenie o ich zdravotnom stave. Ak ho do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt," upozornil hovorca mesta.

Zápisy žiakov do prvých ročníkov žilinských základných škôl (ZŠ) na školský rok 2020/2021 sa podľa rozhodnutia zriaďovateľa uskutočnia od 15. do 17. apríla. "Odporúčaná je elektronická komunikácia bez osobnej prítomnosti detí. Overenie údajov, poskytnutých zákonnými zástupcami, sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Ak rodičia požiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, nebude sa pri zápise vyžadovať odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonní zástupcovia detí ich však budú musieť doručiť dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od opätovného otvorenia škôl," zdôraznil Miškovčík.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 ZŠ, 26 materských škôl (MŠ), dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času. Spolu v nich pracuje 1011 pedagogických a 447 nepedagogických zamestnancov. V ZŠ sa učí celkom 6174 žiakov, 2304 detí navštevuje MŠ, 2093 centrá voľného času a 2230 základné umelecké školy.