Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. október 2023Meniny má Arnold
< sekcia Žilinský kraj

Dolnokubínska ZŠ Petra Škrabáka sa pýši výnimočnou prírodnou záhradou

Kvalitní učitelia, trpezlivé a cieľavedomé vedenie školy, environmentálne projekty, zdravý životný štýl či rozvoj jazykovej a počítačovej gramotnosti do veľkej miery prispievajú k progresu Základnej školy (ZŠ) Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne. Hlavným poslaním školy je, aby žiak odchádzal nielen ako múdry, vzdelaný a zodpovedný, ale aj slobodný a kultivovaný mladý človek, ktorý je pripravený pre život a prácu v 21. storočí. Na snímke žiačky ZŠ Petra Škrabáka, ktorí počas výučby zostavujú model domu. Foto: TASR - Miroslava Siváková

V areáli rastie ovocný sad, v ktorom má každá trieda svoj strom, náučný chodník s rozličnými druhmi rastlín, kvetinové, bylinkové a zeleninové záhony, jedlý živý plot či permakultúrne záhony.

Dolný Kubín 12. februára (TASR) - Výnimočná prírodná záhrada Základnej školy (ZŠ) Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne sa rozkladá v členitom teréne školského areálu. Vznikla na mieste pôvodného málo upraveného staveniska, ktoré žiaci spolu s pedagógmi postupne pretvárajú na živú učebnicu viacerých vyučovacích predmetov.

„Najdôležitejší je osobný kontakt detí s prírodou a zážitok. Záhrada nie je výnimočná zložením rastlín, ale chuťou jej tvorcov pustiť prírodu priamo do záhrady a učiť sa z nej,“
uviedla pre TASR riaditeľka ZŠ Magdaléna Kubisová. Žiaci sa tak venujú výsadbe byliniek či ovocných stromov, zeleninu pestujú priamo v kompostovisku. „Ide napríklad o tekvice. Ostatnú zeleninu pestujú i na vyvýšených záhonoch,“ doplnila riaditeľka.

V rámci programu "Záhrada, ktorá učí" vznikol v areáli ovocný sad, v ktorom má každá trieda svoj strom, náučný chodník s rozličnými druhmi rastlín, kvetinové, bylinkové a zeleninové záhony, jedlý živý plot či permakultúrne záhony. „Pribudli aj náučné tabule s biologickou, jazykovou, matematickou a fyzikálnou tematikou,“ priblížila riaditeľka.

Dodala, že prostredníctvom grantového programu Pomáhame vyrásť sa priestory záhrady rozrástli o netradičný africký záhon, vyvýšené záhony z nepotrebných drevených paliet či solárnu sušičku ovocia. Z dopestovaného ovocia a byliniek pripravujú žiaci a učitelia sirupy, čaje či mydlá. Upiekli aj chlieb alebo pripravili syr z kravského mlieka. „Aktivity sme dokumentovali formou videoreceptára,“ povedala Kubisová.

Kvalitní učitelia, trpezlivé a cieľavedomé vedenie školy, environmentálne projekty, zdravý životný štýl či rozvoj jazykovej a počítačovej gramotnosti do veľkej miery prispievajú k progresu Základnej školy (ZŠ) Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne. Hlavným poslaním školy je, aby žiak odchádzal nielen ako múdry, vzdelaný a zodpovedný, ale aj slobodný a kultivovaný mladý človek, ktorý je pripravený pre život a prácu v 21. storočí. Na snímke budova ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne.
Foto: TASR - Miroslava Siváková

V záhrade sa nachádza aj alternatívna učebňa, ktorá je zameraná na využitie obnoviteľných zdrojov energie. Deti v rámci výučby fyziky pracovali napríklad s modelom solárnej pece a solárnej chladničky, ktorý sa dá jednoducho zostaviť priamo na hodine. „Žiaci ich zostrojili podľa vlastných návrhov z recyklovateľných materiálov. Mali sami navrhnúť zariadenie na využitie alternatívnych zdrojov energie bez použitia elektrického prúdu,“ priblížila učiteľka Martina Krákorníková.

Deti sú podľa nej veľmi kreatívne, dokážu si samy vyhľadať informácie a pretaviť ich do bežnej praxe. „Vedia argumentovať svoje vlastné názory, prečo by sme mali tieto zdroje využívať. Realita totiž nie je čierno-biela. Nie vždy to musí byť práve tak, že tradičné zdroje sú zlé a nové dobré,“ uzavrela.

Zo žiakov ZŠ P.Škrabáka chceme vychovať múdrych ľudí, tvrdí riaditeľka


Kvalitní učitelia, trpezlivé a cieľavedomé vedenie školy, environmentálne projekty, zdravý životný štýl či rozvoj jazykovej a počítačovej gramotnosti do veľkej miery prispievajú k progresu Základnej školy (ZŠ) Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne. Hlavným poslaním školy je, aby žiak odchádzal nielen ako múdry, vzdelaný a zodpovedný, ale aj slobodný a kultivovaný mladý človek, ktorý je pripravený pre život a prácu v 21. storočí.

„Škola od roku 1992 vzdeláva žiakov v prvom a druhom stupni základného vzdelania. Počas tohto obdobia prešla viacerými zmenami. Od rekonštrukcie, po otvorenie multimediálnej učebne či získanie štatútu modernej školy na úrovni Európskej únie až po zmenu samotného vnútra vyučovacieho procesu a mimoškolskej činnosti,“ priblížila pre TASR riaditeľka ZŠ Magdaléna Kubisová.

Na snímke žiačka ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne, ktorá sa učí tkať koberec.
Foto: TASR - Miroslava Siváková

Za štvrťstoročie existencie školy prešli jej bránou tisícky žiakov a vystriedali sa traja riaditelia. Súčasná riaditeľka vedie školu 16 rokov. „Momentálne máme 420 žiakov a 53 zamestnancov,“ uviedla Kubisová.

Škola sa zameriava najmä na podporu aktívneho trávenia voľného času, mediálnu komunikáciu a preventívne programy, rozvoj jazykovej a počítačovej gramotnosti či históriu regiónu. „V úzkej kooperácii s rodičmi by sme chceli do budúcna vychovať zo žiakov múdrych a vzdelaných ľudí. Každý deň sa zobúdzam s tým, aby sme dali škole ducha, srdce a aby naši žiaci boli spokojní,“ povedala riaditeľka. Doplnila, že ako škola sa snažia ísť stále dopredu, aby žiakov učili nielen "nabifliť" sa potrebnú látku, ale aby sa aj sami pripojili do učebného procesu. Záujemcovia majú možnosť zapojiť sa počas štúdia do projektu žiackych univerzít.

Deti sa v škole učia aj mnohým kreatívnym činnostiam, napríklad tkať či vyrábať rôzne relaxačné vrecúška, mydielka a sviečky. „Je to veľký prínos, pretože potom môžeme obdarovať našich návštevníkov a naši žiaci sú veľmi pyšní, že tieto produkty dokážu vytvoriť,“ povedala riaditeľka.

Aktivity školy boli ocenené cenou Živel v kategórii inšpiratívnych škôl. V roku 2014 sa prebojovali medzi prvú päticu finalistov, nasledujúci rok zvíťazili.

ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne učí žiakov chrániť životné prostredie


Dolnokubínska Základná škola (ZŠ) Petra Škrabáka počas svojej existencie získala certifikáty aj ocenenia v rôznych sférach doma i v zahraničí, primárne však v environmentálnej výchove. Žiaci a pedagógovia zachovávajú osemročnú tradíciu v programe Zelená škola, ktorý je orientovaný na trvalo udržateľný život.

Od roku 2010 sa v škole venovali témam ako zeleň a ochrana prírody, voda, odpady, zelené obstarávanie a energia formou besied, rovesníckeho vzdelávania, tvorivých dielní, zážitkového vyučovania či tvorby modelov zariadení. "Pretvorili sme areál školy a záhradu, ponúkame inšpirácie svojmu okoliu. Veľkú odozvu majú aj každoročne organizované Dni Zeme, v rámci ktorých sa venujeme nielen upratovaniu blízkeho či vzdialenejšieho okolia, ale tiež netradičným formám vzdelávania s environmentálnou tematikou," informovala riaditeľka ZŠ Magdaléna Kubisová.Zelená škola je síce celosvetovo úspešný program, no peniaze si podľa koordinátorky projektu Márie Studeničovej musia získavať z externých zdrojov. "Preto sa zapájame do rôznych projektov, ktoré súvisia so životným prostredím," vysvetlila Studeničová.

Motiváciou na činnosť sú pre ňu zážitkové aktivity s deťmi. "Myslím si, že deti o týchto veciach veľmi málo vedia. To, že sa im bude teoreticky rozprávať o globálnom otepľovaní a vymieraní orangutanov v Indonézii je síce pekné, ale efekt to má nulový. Riadime sa heslom vyskúšaj si, postav si, vybuduj si, zaži si, a ja si myslím, že to v tých deťoch zostane," ozrejmila Studeničová. Podľa nej deti tú myšlienku potom prinesú domov a osveta sa tak šíri aj do rodín.

Koordinátorka projektu si však myslí, že najdôležitejšie je, aby ľudia uvažovali prakticky a mali zdravý sedliacky rozum. "Myslím si, že prírodu sme dostali ako dar. Ak si ten dar pokazíme, nesieme za to ukrutnú zodpovednosť," povedala.

Škola v blízkej budúcnosti plánuje vytvoriť internetový portál Ekoobjektív a tiež zapojiť sa do programu "Pomáhame vyrásť" s projektom zameraným na využívanie lokálnych zdrojov formou rozvoja remeselných zručností žiakov. "V Zelenej škole spracujeme tému potraviny s dôrazom na ich šetrenie a čo najjednoduchšiu prípravu a úpravu," doplnila Kubisová.