Quantcast
< sekcia Žilinský kraj

SNK zdigitalizovala osobnú knižnicu M. R. Štefánika

Ilustračné foto FOTO TASR/Pavol Ďurčo

Množstvo z diel dostal Štefánik ako dar priamo od ich autorov, o čom svedčia podpisy a venovania v jednotlivých knihách.

Martin 27. apríla (TASR) – Slovenská národná knižnica (SNK) sprístupnila na internete v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív pri príležitosti blížiaceho sa 95. výročia tragickej udalosti, pri ktorej zahynul generál Milan Rastislav Štefánik, časť jeho unikátnej osobnej knižnice obsahujúcej 710 titulov, zachovaných v historických fondoch SNK.

Množstvo z týchto diel dostal Štefánik podľa generálnej riaditeľky SNK Kataríny Krištofovej ako dar priamo od ich autorov, o čom svedčia podpisy a venovania v jednotlivých knihách. „Tento rok si pripomíname 100. výročie začiatku 1. svetovej vojny. Fondy SNK sú bohaté na dokumenty týkajúce sa tohto obdobia, preto sme sa rozhodli v rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív postupne odhaľovať verejnosti aj túto časť našich dejín. Významný vedec, politik a diplomat Milan Rastislav Štefánik je neoddeliteľnou súčasťou obdobia 1. svetovej vojny. Naše depozity ukrývajú okrem fotografií, jeho osobných poznámok či pasu, aj jeho bohatú osobnú knižnicu, ktorej časť ponúkame verejnosti prostredníctvom našej stránky,“ uviedla Krištofová.

Doplnila, že odrazom všestrannej osobnosti Štefánika je aj jeho osobná knižnica. „Zachovala sa asi len štvrtina z celkového fondu, ktorý prišiel v roku 1919 do Prahy zo Štefánikovho parížskeho bytu. Knižnica ešte v Prahe v Památniku odboje mala okolo 3067 zväzkov, ale pri viacerých prevozoch knižnice v Prahe aj na Slovensku sa väčšia časť knižnice roztratila. Dnes z nej v archívoch SNK zostalo len 710 titulov v 801 zväzkoch. Ide prevažne o francúzsku knižnicu, čo súvisí so Štefánikovou perfektnou francúzštinou a jeho pobytom v Paríži. Ale nájdeme tu aj diela v angličtine, taliančine, nemčine, španielčine, ruštine, češtine, slovenčine, ale aj v maďarčine,“ povedala generálna riaditeľka SNK.

Z odborného hľadiska je podľa nej osobná knižnica M. R. Štefánika jednoznačne orientovaná na prírodné vedy a odráža jeho hlavné záujmy. „Najviac titulov je z oblasti astronómie, fyziky, matematiky, meteorológie, letectva, rádiotelegrafie, geológie a geografie. Nachádzajú sa v nej aj rôzne cestopisy, ako aj diela klasickej literatúry, poézie, filozofie a teológie. V knižnici sú diela viacerých Štefánikových osobných priateľov, napríklad francúzskeho matematika Henriho Poincaré, Janssena, Bigourdana či Flammariona. Okrem mnohých svetových vedcov, s ktorými Štefánik udržiaval priateľské kontakty a ktorých diela v jeho knižnici nemôžu chýbať, je tu aj dielo jeho profesora na pražskej technike, českého fyzika K. Zengera, ktorý mu dal odporúčania pre astronómov Flammariona a Janssena, keď v roku 1905 odišiel do Paríža,“ povedala Krištofová.

Podotkla, že s jeho cestovateľskými aktivitami súvisí množstvo cestopisov, zemepisnej literatúry, učebníc cudzích jazykov, slovníkov, gramatík či turistických sprievodcov. „Z filozofov tu nájdeme diela Bergsona, Comta, Nietzcheho, Confusia, Platóna, ako aj filozofické práce T. G. Masaryka. Osobitnú skupinu tvoria klasici francúzskej literatúry Balzac, Hugo, Moliére, Maupassant, Pascal, Zola, Sandová, Flaubert a mnohí iní. Jeho najobľúbenejším autorom bol však veľký ruský klasik L. N. Tolstoj, ktorého osobne navštívil v Jasnej Poľane, keď cestoval do Turkestanu. Zo slovenských autorov čítal diela Krasku, Jesenského, Hviezdoslava, Sládkoviča, ako aj Dobšinského Prostonárodné rozprávky,“ uzatvorila generálna riaditeľka SNK.