< sekcia Žilinský kraj

Úspešná medzinárodná premiéra ukážky tradičných remesiel v Ružomberku

Ružomberok zažil úspešnú medzinárodnú premiéru ukážky tradičných remesiel Foto: Archív MAS DL

Majstrovstvo zručných remeselníkov naživo, praktické ukážky výroby produktov či výmenu know-how prinieslo jedinečné podujatie v Ružomberku.

Ružomberok 3. októbra (OTS) - Takzvanú prezentáciu remesiel a tradícií zo Slovenska i Čiech do centra dolného Liptova premiérovo dotiahla Miestna akčná skupina Dolný Liptov (MAS DL).

Atraktívne podujatie s medzinárodnou účasťou predstavilo tradičné spôsoby výroby remeselníkov. Verejnosť sa mohla dotknúť slovenského umenia tkania kobercov, textílií, modrotlače, ručnej výroby nožov a ich obalov, zdobenia medovníkov, umeleckého kováčstva, ručnej výroby ozdôb do vlasov či pletených vencov. Remeselníci z Čiech prezentovali tradičnú výrobu kávy, prírodných sirupov, biopotravín, ale aj umenie drotárstva, keramiky, kožiarstva či ručné šitie a maľovanie bábik.

Chceme poukazovať na tradície, na ktorých stojí naša kultúra. Medzi ne bezpochyby patria ľudové remeslá, ktorými sa živili naši predkovia a zachovali si obrovskú hodnotu dodnes. Ich prezentácia má za cieľ spoznať a pomôcť uchovať ich pre našu a ďalšie generácie, ale aj prehĺbiť spoluprácu v prihraničí,“ uviedol predseda MAS DL Rastislav Horvát.

Foto: Archív MAS DL

Projektoví partneri, starostovia obcí i predstavitelia súkromného sektoru v rámci MAS DL si v rámci podujatia rozšírili obzory aj na odbornom workshope. Etnologička Iveta Zuskinová zmapovala dolnoliptovské remeslá a tradície, riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej z Kysuckého Nového Mesta Ondrej Holienčik ponúkol zaujímavý pohľad na umelecké kováčstvo. Problematiku zavedenia a udržania regionálnych značiek v konferenčnej časti otvorili Peter Karlubík (regionálna značka Gorolsko Swóboda) a členovia MAS Opavsko a MAS Horný Liptov.

Prezentácia ľudových remesiel a tradícií vo formáte dvojdňového medzinárodného podujatia s odbornou i popularizačnou zložkou pre verejnosť i odborné publikum bola v Ružomberku premiérou. Organizátorom sa podarilo kvalitne pokryť obe časti programu a prilákať záujem všetkých vrstiev obyvateľstva. Dopomohol k tomu aj pestrý kultúrny program, v rámci ktorého vystúpili zoskupenia FS Belanček, Tomáš Mikulka, Liptáčik, Džuky či Dance Galaxy. „Veríme, že prvý ročník podujatia je len začiatkom série ďalších hodnotných aktivít, ktoré pomôžu rozvíjať komunitu dolného Liptova,“ doplnil Horvát.

Foto: Archív MAS DL

Verejná časť podujatia sa konala v piatok 27. 9. na pešej zóne pred Hotelom Kultúra, vo štvrtok 26. 9. jej predchádzal odborný workshop. Organizátorom podujatia bola MAS Dolný Liptov a okrem jeho členov sa ho aktívne zúčastnili zástupcovia Rozvojovej agantúry ŽSK (Žilina), Regionální rady rozvoje a spolupráce so sídlom v Třinci (Třinec - ČR), Združenia obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia (Turčianske Teplice), MAS Horný Liptov (Liptovský Hrádok), MAS Rožnovsko (Zašová - ČR), MAS Opavsko (Hradec nad Moravicí - ČR).

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu s názvom „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“ (kód ITMS2014+: 304031C555) podporeného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Viac informácií o MAS Dolný Liptov nájdete na www.masdolnyliptov.sk.