< sekcia Žilinský kraj

Úrad pre verejné obstarávanie aktívne rieši oravskú rýchlostnú cestu

Ilustračné foto. Foto: TASR Erika Ďurčová

Za verejné obstarávanie a jeho priebeh nesie zodpovednosť verejný obstarávateľ, ktorý by mal mať sám záujem na čo najskoršom ukončení verejnej súťaže.

Bratislava 23. mája (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie vyvíja maximálne úsilie na vydanie rozhodnutia vo veci podaných námietok na úseky rýchlostných ciest Tvrdošín - Nižná a Mýtna - Lovinobaňa v skorších lehotách, ako to stanovuje zákon.

Za verejné obstarávanie a jeho priebeh nesie zodpovednosť verejný obstarávateľ, ktorý by mal mať sám záujem na čo najskoršom ukončení verejnej súťaže. Úrad to uviedol vo štvrtok v reakcii na medializované informácie o príprave a výstavbe oravského úseku rýchlostnej cesty R3.

V oboch prípadoch je zákonnou povinnosťou Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) doručiť úradu kompletnú dokumentáciu, aby mohol rozhodnúť o námietkach čo najskôr, a aby nedochádzalo k prieťahom v posudzovani námietok a tak k predlžovaniu procesu verejného obstarávania, pripomína ÚVO. Kompletná dokumentácia je potrebná pre zákonné a objektívne posúdenie danej veci.

Vo vzťahu k námietkam k úseku Tvrdošín - Nižná úrad uviedol, že NDS 9. mája 2019 doručila ÚVO vyžiadanú dokumentáciu. V tejto súvislosti upozornil, že NDS tak urobila dva dni po úradom stanovenej lehote.

„Úrad podané námietky vyhodnocuje. V prípade, že dokumentácia je kompletná, lehota na vydanie rozhodnutia je 30 dní odo dňa 9. mája. Úrad vyvíja maximálne úsilie, aby v danej veci vydal rozhodnutie skôr, ako mu to ukladá zákon," uviedla hovorkyňa úradu Jana Zvončeková.

V súvislosti s námietkami na predmet zákazky Mýtna - Lovinobaňa úrad vyzval NDS na doručenie kompletnej dokumentácie na vydanie rozhodnutia. Lehota na jej doručenie bola 15. mája 2019, pričom NDS tak urobila 15. mája, teda v posledný deň stanovenej lehoty. Úrad konal promptne a v tejto veci čoskoro vydá rozhodnutie, uzavrela hovorkyňa.

Primátori a starostovia oravských obcí vo štvrtok odovzdali na podateľni rezortu dopravy tisícky pohľadníc s dopravnou tematikou od občanov. Protestujú tak proti posúvajúcim sa termínom prípravy a výstavby oravského úseku rýchlostnej cesty R3. Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) informoval, že verejné obstarávanie na prvý úsek výstavby Tvrdošín – Nižná bolo opäť napadnuté. O námietke musí rozhodnúť ÚVO.