< sekcia Žilinský kraj

Združenie miest a obcí predstaví návrhy na podporu nájomného bývania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Účelom podujatia je predstavenie nových trendov súvisiacimi s ekonomikou, mobilitou, demografickým vývojom a možnosťami miest a obcí pri výstavbe a prevádzke nájomného bývania.

Bešeňová 3. decembra (TASR) – Konkrétne kroky, ako podporiť samosprávy pre výstavbu nájomných bytov, ponúka analýza, ktorú spracovalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Predstavia ju v utorok na seminári v Bešeňovej. TASR o tom informoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.

Účelom podujatia je predstavenie nových trendov súvisiacimi s ekonomikou, mobilitou, demografickým vývojom a možnosťami miest a obcí pri výstavbe a prevádzke nájomného bývania s cieľom posilnenia motivácie na udržanie mladých, prisťahovanie sa nových obyvateľov a získanie trvalého pobytu. "Ďalšími úlohami podujatia je získať a tlmočiť poznatky o súčasnom stave nájomného bývania na Slovensku. Tiež predstaviť informácie o navrhovaných opatreniach na ďalší rozvoj tohto typu bývania a praktickom postupe pri príprave projektov a žiadostí o dotáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR a úver Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie nájomných bytov," priblížil hovorca.

Súčasťou seminára bude okrúhly stôl za účasti predstaviteľov miest a obcí Žilinského kraja k téme rozvoja nájomného bývania s dôrazom na tento samosprávny kraj, doplnil Kaliňák.

Seminár, ako aj vypracovanie analytickej štúdie sú realizované v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.