Quantcast
< sekcia Žilinský kraj

Žiaci v Zborove nad Bystricou majú záujem aj o ruštinu

Obec Zborov nad Bystricou na Kysuciach sa nachádza v Bystrickej doline a v tomto roku si pripomína 380 rokov od svojho založenia. Za posledné roky sa investovalo množstvo financií do základnej školy s materskou školou. Vybudované je ihrisko s umelým povrchom, zrekonštruovala sa telocvičňa a celá budova školy. Žiaci majú k dispozícii nové triedy (na snímke) a počítačovú učebňu. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Základná škola (ZŠ) s materskou školou (MŠ) má v súčasnosti podľa riaditeľky Aleny Kinierovej 279 žiakov v 15 triedach základnej školy a 73 detí v troch triedach materskej školy.

Zborov nad Bystricou 18. apríla (TASR) – Jednotriedna rímsko-katolícka ľudová škola u Fojtov, ktorú postavili v roku 1850, bola prvou školou v kysuckom Zborove nad Bystricou. V roku 1960 dokončili budovu novej školy, avšak až do roku 1970 sa vyučovalo v oboch budovách.

Základná škola (ZŠ) s materskou školou (MŠ) má v súčasnosti podľa riaditeľky Aleny Kinierovej 279 žiakov v 15 triedach základnej školy a 73 detí v troch triedach materskej školy. "Máme rozšírené vyučovanie jazykov. Od tretieho ročníka je povinná angličtina a od piateho ročníka si môžu žiaci vybrať druhý cudzí jazyk medzi ruským a nemeckým jazykom, pričom záujem je o obidva. Pedagogický zbor má 24 členov. Pri škole pracujú tri oddelenia školského klubu, v ktorom máme 65 detí, mimoškolskú záujmovú činnosť poskytujeme v centre voľného času," povedala Kinierová.

Obec Zborov nad Bystricou na Kysuciach sa nachádza v Bystrickej doline a v tomto roku si pripomína 380 rokov od svojho založenia. Za posledné roky sa investovalo množstvo financií do základnej školy s materskou školou. Vybudované je ihrisko s umelým povrchom, zrekonštruovala sa telocvičňa a celá budova školy. Žiaci majú k dispozícii nové triedy (na snímke) a počítačovú učebňu.
Foto: TASR/Pavol Ďurčo


Doplnila, že škola sa aktívne zapája do rôznych projektov, vďaka čomu je vybavená novými učebnými pomôckami. "V každej triede je interaktívna tabuľa, dve máme aj v MŠ. Z troch počítačových učební je jedna vybavená notebookmi. Zapojili sme sa napríklad do projektu Ovocie v školách, mliečneho programu, do projektu Digiškola – elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. V popoludňajších aktivitách deti využívajú v rámci krúžkov aj prírodu, pričom veľmi dobre pracuje turistický krúžok. Spoznávajú vďaka nemu nielen okolie našej obce, ale aj širšie okolie okresu," podotkla riaditeľka školy.Projekt Nadstavba a prístavba ZŠ s MŠ podľa nej pomohol vyriešiť nevyhovujúce priestory v bývalej materskej škole, rozšíriť kapacity a získať priestory pre ďalšie triedy a počítačové učebne. "Chýbajú nám ešte kabinety, ale máme vybudovanú telocvičňu. Zrekonštruovali sme v nej priestory šatní a sprchy, ktoré môžu využívať nielen deti, ale napríklad aj futbalisti. Zrekonštruovaný je tiež areál školy a prístupová cesta," dodala Kinierová.

Za ostatných päť rokov klesol počet žiakov v škole z 360 na 279, čo je o tri až štyri triedy menej. "Ale môžeme porovnať s materskou školou, kde je tendencia nárastu. Teraz malo do prvého ročníka nastúpiť 30 žiakov, minulý rok to bolo iba 20. Už sme robili zápis na budúci rok aj do MŠ a počet je tam tiež vyšší," uzatvorila riaditeľka školy.