< sekcia Žilinský kraj

Žilina vyzýva vlastníkov trávnatých plôch na kosenie pred kvitnutím

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Žilinčania môžu sledovať letnú údržbu aj na internete.

Žilina 22. júna (TASR) – Mesto Žilina vyzýva v tomto období vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby si plnili zákonné povinnosti a bránili rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka ide najmä o pravidelné udržiavanie trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím.

Upozornil, že zanedbaním povinností sa vlastník alebo užívateľ pôdy dopúšťa porušenia zákona a hrozia mu sankcie. "Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 330 eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta vo výške 166 až 33.000 eur za jeden hektár pozemku," podotkol Miškovčík.

Kompetentnými orgánmi na ochranu poľnohospodárskej pôdy sú podľa neho okresné úrady. "Prerokúvajú priestupky a správne delikty a môžu ukladať pokuty či kontrolovať plnenia podmienok uložených v rozhodnutiach. Na lokality, ktoré sú zaburinené a nie sú udržiavané, môže podať ktorýkoľvek občan podnet na orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Žiline na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov," vysvetlil hovorca mesta.

Žilinčania môžu sledovať letnú údržbu aj na internete. "Informácie o tom, kde sa aktuálne plánuje kosenie či ošetrovanie drevín, kde bude zber nečistôt, prípadne vývoz odpadových nádob, sú dostupné na internetovej stránke mesta www.zilina.sk v sekcii Občan/Komunálne služby. Žilinčania tam tiež nájdu informácie o lokalitách, v ktorých sa priebežne čistia miestne komunikácie, chodníky alebo autobusové zastávky," dodal Miškovčík.