< sekcia Žilinský kraj

Žilina ponúka elektronické doručovanie rozhodnutí o daniach

Na snímke Mariánske námestie v Žiline, archívne foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Samospráva ako správca dane každoročne vyrubuje občanom a podnikateľom na zaplatenie rôzne druhy daní či poplatkov.

Žilina 4. augusta (TASR) - Mesto Žilina ponúka obyvateľom možnosť doručovania rozhodnutí o výrube daní a poplatkov aj elektronicky. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka ho môžu využiť občania, ktorí majú občiansky preukaz s elektronickým čipom a elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie.

Pripomenul, že samospráva ako správca dane každoročne vyrubuje občanom a podnikateľom na zaplatenie rôzne druhy daní či poplatkov. "Najčastejšie daň z nehnuteľností, za psa, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje či poplatok za komunálny odpad. Pri doručovaní rozhodnutí do vlastných rúk mesto využíva poštu, zamestnancov úradu či verejnú vyhlášku, ak nie je správcovi dane známy pobyt alebo sídlo daňovníka. Ďalším spôsobom, o ktorom vie stále málo občanov, je elektronické doručovanie do aktivovanej elektronickej schránky," uviedol Miškovčík.

"Mnoho občanov si tento spôsob mýli s doručovaním na osobnú, súkromnú e-mailovú adresu. Mnohí si telefonicky žiadajú doručiť rozhodnutie o výrube dane na svoj e-mail, tento spôsob však neumožňuje zákon," vysvetlil vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline Pavol Vaščák.

Elektronickú schránku, aktivovanú na doručovanie, má v súčasnosti na území mesta približne 3000 občanov s trvalým pobytom v Žiline. "Pri zasielaní elektronických rozhodnutí do elektronickej schránky občana zasiela mesto okrem elektronického formulára aj rozhodnutie v PDF formáte (zhodné s papierovým formátom, ktoré obsahuje QR kód). Ak sa občan rozhodne využívať elektronickú komunikáciu, pri úhrade dane nemusí prísť s úradom do osobného kontaktu. Rozhodnutie, ktoré mu je doručené elektronicky, môže v pohodlí domova uhradiť bezhotovostným prevodom z účtu v banke prostredníctvom internetbankingu," dodal Miškovčík.