< sekcia Žilinský kraj

Podnikateľom a spoločnostiam v Žiline pribudla nová povinnosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Na základe všeobecne záväzného nariadenia, prijatého na septembrovom mestskom zastupiteľstve, musia do 30 dní odo dňa jeho účinnosti vypracovať a predložiť povodňový plán záchranných prác.

Žilina 10. októbra (TASR) - Podnikateľom a súkromným spoločnostiam v Žiline, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou, pribudla nová povinnosť. Na základe všeobecne záväzného nariadenia, prijatého na septembrovom mestskom zastupiteľstve, musia do 30 dní odo dňa jeho účinnosti vypracovať a predložiť povodňový plán záchranných prác. Nariadenie vstúpilo do platnosti v sobotu (9. 10.), povinnosť predložiť plány je o mesiac neskôr, teda 9. novembra.

"Na základe povodňového plánu záchranných prác mesta Žilina môžu byť povodňou postihnuté všetky objekty, ktoré sa nachádzajú v záplavových územiach pri vodných tokoch riek Váh, Kysuca, Rajčianka či priľahlých vodných tokov," priblížil hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

Povodňové plány vypracované alebo aktualizované v zmysle nového nariadenia sú ich spracovatelia povinní predložiť mestu Žilina a podľa potreby aktualizovať vždy do 31. júla aktuálneho kalendárneho roka.