< sekcia Žilinský kraj

Samosprávy v ŽSK sa môžu uchádzať o príspevok na kanalizáciu a vodovod

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Podľa hovorkyne ŽSK je výzva vyhlásená v rámci prioritnej osi Udržateľného využívania prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.

Žilina 9. júla (TASR) – Mestá a obce zo Žilinského kraja sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie (EÚ) pre výstavbu, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí a čistiarní odpadových vôd v rámci prvej výzvy Operačného programu (OP) Kvalita životného prostredia, ktorú zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Lenka Záteková.

„Výzva je určená najmä mestám a obciam pri budovaní kanalizácií, čistiarní odpadových vôd či vodovodov. No o príspevok sa môžu uchádzať aj združenia obcí, vlastníci verejných kanalizácií a právnické osoby, ktoré smú v tejto oblasti podnikať,“ doplnil riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja Úradu ŽSK Michal Patúš.

Podľa hovorkyne ŽSK je výzva vyhlásená v rámci prioritnej osi Udržateľného využívania prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry. „Preto je jej cieľom nielen zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd, ale aj zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi,“ uviedla Záteková.

„Máme záujem o čo najvyššie čerpanie prostriedkov z EÚ do rozvoja regiónov Kysúc, Liptova, Oravy, horného Považia a Turca. Preto verím, že sa do výziev v novom programovom období 2014 – 2020 zapojí z nášho kraja čo najviac subjektov. V minulom období sa podarilo žiadateľom v ŽSK zrealizovať projekty vo všetkých výzvach v OP Životné prostredie, zatiaľ v objeme viac ako 309 miliónov eur. Aj vďaka tomu, že naše obce a mestá vedia, že sa môžu obrátiť o pomoc na Rozvojovú agentúru Žilinského kraja, kde im pracovníci s ich žiadosťami pomôžu či poradia,“ zdôraznil predseda ŽSK Juraj Blanár.

Všetky dôležité informácie pre žiadateľov o eurofondy nájdu záujemcovia aj na stránkach ŽSK na odkaze www.zilinskazupa.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/. „Zverejnené výzvy, podmienky či údaje o čerpaní prostriedkov aj z minulého programového obdobia sú vždy aktuálne a každý sa môže prehľadne zorientovať a nájsť, čo potrebuje,“ uzavrel Patúš.