< sekcia Žilinský kraj

Žilinskú detskú univerzitu absolvovalo online 43 žiakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová

Verím, že aj tento ročník ŽDU dokázal návštevníkom prezentovať zaujímavý obsah v online priestore, povedal prodekan Peter Hockicko.

Žilina 25. júla (TASR) – Prvý online ročník Žilinskej detskej univerzity (ŽDU) absolvovalo v júli prostredníctvom internetu 43 žiakov, ktorí získali titul elektrikárik namiesto tradičných titulov bakalárik a inžinierik. Podľa Adriany Valentovičovej z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) sa do 16. ročníka ŽDU zapojili žiaci vo veku od ôsmich do 12 rokov a sledovali 15 prednášok.

Podmienkou získania absolventského diplomu bolo nielen sledovanie živého prenosu videoprednášky, ale aj vyplnenie kvízu na konci každého prednáškového dňa. "Niektoré prednášky sa vysielali zo záznamu, z priestorov atraktívnych laboratórií alebo z letiska. Živý 'live video streaming' sledovalo každý deň približne 50 detí. Titul elektrikárik získali deti, ktoré odoslali vyplnené odpovede aspoň na štyri kvízy z piatich. Tento rok sa slávnostná promócia z dôvodu pretrvávajúcej pandémie nového koronavírusu neuskutočnila, deti dostanú diplomy a knihu ŽDU poštou," uviedla Valentovičová.

"Verím, že aj tento ročník ŽDU dokázal návštevníkom prezentovať zaujímavý obsah v online priestore. Dúfam, že ďalší ročník naplno zažijú a spoznajú osobne vo vybraných laboratóriách a ďalších atraktívnych priestoroch UNIZA," povedal vedúci organizačného tímu ŽDU a prodekan pre vedu a výskum Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) UNIZA Peter Hockicko.

ŽDU 2020 sa konala v priestoroch Ateliéru multimediálnej tvorby (AMT) FEIT UNIZA. "Prednášky boli zamerané na ľudské telo a ochranu ľudského života, na čarovný svet chémie, fyziky, na učenie sa anglického jazyka hrou a venovali sa aj téme nahrávania CD. Posledný deň mohli žiaci nahliadnuť v rámci online prednášky do priestorov multimediálneho ateliéru, ktorý je umiestnený v CO kryte. Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s novým koronavírusom sa ŽDU uskutočnila dištančnou formou," dodala Valentovičová.

ŽDU zorganizovali fakulty a rektorát UNIZA s finančnou a materiálnou podporou mesta Žilina. Multimediálny záznam z prednášok ŽDU 2020 je k dispozícii na adrese zdu.uniza.sk.