< sekcia Žilinský kraj

Žilinský kraj predpokladá pokles počtu žiakov o 1,5 percenta

V novom školskom roku pripravili napríklad žilinské stredné školy viacero noviniek.

Žilina 15. augusta (TASR) – Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) opustilo na konci uplynulého školského roku 6099 absolventov a do prvých ročníkov je zapísaných 5679 žiakov. Ich presné počty budú známe až po ukončení oficiálneho EDUZBERU, ktorý sa vyhodnotí k 15. septembru 2014. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Hana Sahulčíková.

ŽSK podľa nej predpokladá iba mierny pokles celkového počtu žiakov v školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a odhaduje, že 2. septembra 2014 do škôl nastúpi 27.660 žiakov. "To predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom pokles celkového počtu žiakov o 1,5 percenta. V snahe zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu ponúkajú stredné školy štúdium v nových študijných a učebných odboroch, ktoré sa budú vyučovať v nových, prípadne zrekonštruovaných priestoroch," uviedla Sahulčíková.

Doplnila, že v novom školskom roku pripravili napríklad žilinské stredné školy viacero noviniek. "V Spojenej škole na Rosinskej ceste bude prvýkrát študijný odbor výživa a šport, Stredná odborná škola (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku ponúka nový odbor záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba, SOŠ podnikania ponúka nové učebné odbory mäsiar - lahôdkar a skladový operátor. V Obchodnej akadémii budú žiakom po prázdninách k dispozícii tri nové odborné učebne - digitálna trieda pre vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému v rámci národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (Projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), učebňa pre matematiku a učebňa pre teoretické odborné predmety," povedala hovorkyňa ŽSK.

V Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline nájdu študenti po prázdninách zrekonštruovanú fontánu v átriu a žiaci Strednej zdravotníckej školy prídu do budovy s vymenenými oknami. "Spojená škola na Hlinskej ulici sa mení na nový subjekt - Hotelovú akadémiu. Jej žiakom a pedagógom, ako aj žiakom a pedagógom susedného Gymnázia na Hlinskej ulici, začne slúžiť novovybudovaná školská jedáleň. Zriadením školskej jedálne vznikne pri Hotelovej akadémii súčasne aj pracovisko odborného výcviku pre študijné a učebné odbory kuchár a čašník, servírka. Uvedené pracovisko bude v budúcnosti poskytovať okrem stravovania žiakov i gastronomické služby iným subjektom - stravovanie občanov z okolia, dôchodcov či zabezpečovanie cateringových akcií," dodala Sahulčíková.

Legislatívna zmena zákona o odbornom vzdelávaní a príprave dala podľa hovorkyne ŽSK samosprávnym krajom kompetenciu určovať všeobecne záväzným nariadením (VZN) počet tried prvého ročníka stredných škôl, financovaných zo štátneho rozpočtu v jeho územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku. "Odbor školstva a športu ŽSK už druhý rok počas letných prázdnin pripravoval VZN, ktoré stanovuje počet tried prvých ročníkov pre školský rok 2015/2016 pre stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako i stredné školy neštátnych zriaďovateľov. V zmysle legislatívnych predpisov ho 20. augusta prerokuje Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu v ŽSK, aby mohlo byť 8. septembra predložené na schválenie Zastupiteľstvu ŽSK," uzatvorila hovorkyňa ŽSK.