Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 6. jún 2023Meniny má Norbert
< sekcia Žilinský kraj

V programovom období 2007–2013 sa v ŽSK zazmluvnilo 1,8 miliardy eur

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, archívne foto Foto: TASR

Samosprávnemu kraju sa podarilo zrekonštruovať aj historickú lesnú úvraťovú železnicu, ktorá od mája tohto roka prepojila región Oravy s Kysucami lesnou traťou s unikátnym úvraťovým systémom.

Žilina 21. mája (TASR) – V Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) sa v programovom období 2007 – 2013 podarilo zazmluvniť viac ako 1,8 miliardy eur, čo predstavuje najviac prostriedkov zo všetkých samosprávnych krajov na Slovensku. Mestá, obce, podnikateľský, mimovládny sektor a krajská samospráva vyčerpali 1,1 miliardy eur (61,8 %) prostredníctvom operačných programov (OP) a Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Lenka Záteková.

V Žilinskom kraji sa podľa nej do OP Doprava investovalo 858 miliónov eur, vďaka ktorým pokračuje výstavba nových úsekov diaľnic D1 a D3, rýchlostnej cesty R3 a modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry. "V oblasti životného prostredia bolo v minulom programovom období prioritou najmä zavádzanie a zefektívňovanie separácie komunálneho odpadu a budovanie kanalizácií, na ktoré rozdelila Európska únia (EÚ) 307 miliónov eur. Významnými oblasťami podpory sa stali tiež OP Výskum a vývoj (180 miliónov eur), OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (148 miliónov eur) a OP Vzdelávanie (44 miliónov eur). Rozsiahle rekonštrukčné práce a modernizácie všeobecných nemocníc a zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti priniesli do kraja finančnú injekciu 36 miliónov eur," uviedla Záteková.

Doplnila, že v rámci Regionálneho operačného programu (ROP) sa v minulom programovom období investovalo v ŽSK ďalších 248 miliónov eur. "Projekty zamerané na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, regeneráciu sídel či rekonštrukciu a modernizáciu ciest priniesli obyvateľom zrekonštruovaných 73 námestí, 185 km ciest II. a III. triedy a osem mostov, revitalizované obytné zóny, nové osvetlenia, chodníky i cyklotrasy," dodala Záteková.

"ŽSK ako žiadateľ projektov financovaných z eurofondov čerpá finančné príspevky najrýchlejším tempom v porovnaní s ostatnými samosprávnymi krajmi na Slovensku. Zo zazmluvnených 61,7 milióna eur zrealizoval projekty v hodnote 52,5 milióna eur (84 %). Rekonštrukcia a modernizácia 185 km ciest II. a III. triedy a ôsmich mostov si vyžiadala 31,1 milióna eur a v oblasti kultúry a cestovného ruchu putovali ďalšie finančné prostriedky v celkovej sume 9,6 milióna eur do obnovy a revitalizácie Budatínskeho hradu, Sobášneho paláca v Žiline, Krajskej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste či ďalších kultúrnych inštitúcií," povedala hovorkyňa ŽSK.

Samosprávnemu kraju sa podarilo zrekonštruovať aj historickú lesnú úvraťovú železnicu, ktorá od mája tohto roka prepojila región Oravy s Kysucami lesnou traťou s unikátnym úvraťovým systémom. "Rekonštrukcia Bábkového divadla Žilina priniesla do najstaršieho bábkového divadla na Slovensku investíciu viac ako 1 milión eur a kompletné vynovenie priestorov. Inovácia laboratórií a odborných učební 13 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v hodnote takmer 2 milióny eur sa rovnako realizovala z prostriedkov EÚ. ŽSK dbá aj na udržiavanie kvalitného a zdravého životného prostredia a v rámci tejto oblasti putovalo v minulom programovom období 1,9 milióna eur na nákup piatich čistiacich vozidiel. Takmer 15.000 km vyčistených ciest prispelo k zníženiu negatívnych dopadov narastajúcej dopravy či rastúceho znečistenia v jednotlivých regiónoch ŽSK," podotkla Záteková.

ŽSK vstupuje do programov financovaných EÚ nielen ako žiadateľ, ale aj ako poskytovateľ eurofondov. "Umožňuje mestám, obciam a subjektom verejného sektora financovať projektové zámery prostredníctvom eurofondov z Programu cezhraničnej spolupráce Fond Mikroprojektov PL – SK 2007 – 2013. V rámci fondu mikroprojektov sa na území ŽSK úspešne zrealizovalo 166 mikroprojektov v hodnote 6,3 milióna eur. Slovensko-poľské pohraničie má veľký potenciál na zlepšenie podmienok v oblasti sociálno-ekonomického života. Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, vzdelávania, ochrany a propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva je jednou z kľúčových úloh tohto programu. V programovom období 2014 - 2020 vyhlási ŽSK prvú výzvu v rámci cezhraničného programu Poľsko – Slovensko už na prelome rokov 2015 – 2016," uzatvorila hovorkyňa ŽSK.