< sekcia Žilinský kraj

Žilinský samosprávny kraj podporí projekty proti násiliu a drogám

Ilustračné foto Foto: TASR

Maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt je 800 eur.

Žilina 9. marca (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) podporí projekty proti násiliu a drogám. Vypísal výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu ŽSK na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. TASR informovala hovorkyňa ŽSK Hana Danová.

„Ide o štyri výzvy, ktoré sa orientujú na organizovanie preventívnych programov, tréningov a aktivít zameraných najmä na predchádzanie vzniku drogovej závislosti, na problematiku predchádzania násilia páchaného na deťoch a v rodinách, na podporu vhodného využitia voľného času detí a na rómsku problematiku na území kraja,“ priblížila krajská hovorkyňa.

Ako dodala, maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt je 800 eur a môže ho získať subjekt pôsobiaci na území ŽSK. Podmienkou je podanie žiadosti najneskôr do 31. marca tohto roku. Žilinský kraj prerozdelil finančnú podporu projektom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately žiadateľom na území ŽSK aj v roku 2013, keď rozdelil na 14 projektov sumu 10.000 eur.

„Považujeme za veľmi dôležité venovať sa rôznym preventívnym opatreniam vo výchove mládeže, pretože následné riešenie problémov, napríklad vo forme resocializačných zariadení pre drogovo závislých, je finančne omnoho náročnejšie ako preventívne aktivity,“ uviedla riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková.